Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w szkole dn. 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00. Kilka dni przed terminem egzaminu należy w sekretariacie szkoły uzyskać informację, w której sali egzamin się odbędzie. W dniu egzaminu należy się zgłosić o godz. 8.30 z dowodem tożsamości i przyborami potrzebnymi na egzamin zgodnymi z Komunikatem dyrektora CKE.

Data publikacji: 31 lipca 2023 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności