SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

W roku szkolnym 2016/17 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach przystąpiło do Programu Szkoła z Klasą 2.0. Wybraliśmy jeden z dziesięciu celów głównych, który brzmiał: „Szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów”. Naszym zamierzeniem było kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości w wymiarze lokalnym i globalnym, budowanie pozytywnego wizerunku młodego człowieka otwartego na potrzeby innych, podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, tworzenie klimatu otwartości na wielokulturowość, wzmocnienie relacji międzynarodowych i międzypokoleniowych oraz rozwijanie współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi umożliwiającymi zdobywanie wiedzy praktycznej niezbędnej w pracy zawodowej. Powyższe cele realizowaliśmy przez cały rok, podejmując wiele przedsięwzięć, m.in.:
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim
• Staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii „Ku zawodowej przyszłości” w ramach Programu Erasmus+
• Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
• Kurs „Komputer i Internet dla seniora”
• Akcja „Pomagamy wypełniać PIT-y”
• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mistrzowie Kodowania”
Realizacja poszczególnych zadań wymagała ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, a także środowiska lokalnego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania Certyfikatu Szkoły z Klasą.

Certyfikat

Data publikacji: 18 września 2017 - KK

Kategorie:: Aktualności

Etykiety:

Ułatwienia dostępu