Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Od 1 września 2018 r. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach przystąpiło do ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i w szkole.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Ewa Księżopolska, która odbyła w dniach 1-2 października 2018 r. szkolenie dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa.

Dnia 7 listopada 2018 r. odbył się w szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

W ramach działań projektowych w dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się w szkole Spotkanie z rodzicami.

Ułatwienia dostępu