Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszeniowy dla kandydata do szkoły

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dyplomy laureata konkursów przedmiotowych i olimpiad.
 5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum).
 6. 2 fotografie (podpisane na odwrocie).
 7. Kwestionariusz.
 8. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły

Uwaga! Od kandydatów do technikum wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Wykaz placówek wykonujących badania lekarskie wydających zaświadczenia:

 • ZLS MEDICA, Siedlce, ul. 3 Maja 3
 • NZOZ AS-MED Siedlce, ul. Sulimów 26
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o., Siedlce, ul. Kleeberga 2

W czasie zgłoszenia się na badanie w ustalonym terminie, kandydat powinien mieć ze sobą maseczkę.

Informacje dla osób przyjętych do klas pierwszych

Każdy uczeń klasy pierwszej wypełnia kwestionariusz osobowy ucznia i przynosi go do sekretariatu szkoły do dnia 31.08.2023 r. W kwestionariuszu zawarte są m. in. informacje o uczestnictwie ucznia w zajęciach religii, etyki. Na kwestionariuszu wymagane są podpisy rodziców (opiekunów).


Każdy uczeń klasy pierwszej do dnia 31.08.2024 r. przesyła swoją fotografię w formie elektronicznej. Plik o nazwie nazwisko_imię_klasa.jpg (np. Kowalski_Jan_1a.jpg) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres zsp2fotografie@wp.pl
Fotografie powinny być o rozmiarze 472×591 pikseli o rozdzielczości 300dpi lub wyższej.


W szkole od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje zmiana obuwia na obuwie typu „Warior” lub w przypadku dziewcząt – białe „Czeszki”.

Ułatwienia dostępu