Uczniowie Ekonomika uczestniczą w Polsko-Ukraińskiej Wymianie Młodzieży

W ramach innowacji pedagogicznej w dniach 18 – 24.09.2023 r. czternastu uczniów Ekonomika z klasy 2b i 3r wraz z opiekunami: Emilią Buczkowską i Wiolettą Pieńkowską uczestniczyło w wyjazdowych warsztatach pt. „Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży”, w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Patronat nad przedsięwzięciem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wyjazd młodzieży umożliwiły Stowarzyszenie Euro Lider z Lublina, zaś ze strony ukraińskiej Organizacja „The power in youth – Siła w młodzieży”. Uczestnicy mieli zagwarantowane zakwaterowanie oraz wyżywienie w Europejskim Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Cykl warsztatów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości przeprowadzili specjaliści do spraw przedsiębiorczości i samorozwoju: Pan Piotr Zając oraz Pan Kajetan Cegłowski.

Strategicznym celem podjętych działań było wspieranie rozwoju i integracji młodych ludzi z Polski i Ukrainy. Dzięki sesjom szkoleniowym, praktycznym warsztatom i wymianie doświadczeń młodzież  przezwyciężała bariery językowe i kulturowe. Doskonaliła kompetencje personalno-społeczne oraz poznawała postawy przedsiębiorcze w Polsce i na Ukrainie. Młodzież podczas warsztatów komunikowała się w języku angielskim, doskonaląc swoje umiejętności w tym obszarze.

Realizacja innowacji pedagogicznej umożliwiła nauczycielom poznanie nowych narzędzi i metod opracowywania projektów z obszaru przedsiębiorczości.

Celami innowacji pedagogicznej było:

– promowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości i jej potencjalnych korzyści dla młodych ludzi

– poznanie najlepszych praktyk nowoczesnej przedsiębiorczości, które zmniejszyły poziom bezrobocia i zainspirowanie uczestników w tej dziedzinie

– stymulowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

– stymulowanie zaradności i kreatywności

– zapoznanie się z możliwościami rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na Ukrainie

– zwiększenie motywacji i umiejętności przywódczych

– współpraca i tworzenie sieci kontaktów między młodymi ludźmi z Polski i Ukrainy

– wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w narzędzia, metodologie i techniki opracowywania projektów z obszaru przedsiębiorczości.

Program

Po przyjeździe do ośrodka Dom Nasutów, poprzez udział w zajęciach integracyjnych i aktywizujących, uczniowie Ekonomika poznali zespół projektowy z Ukrainy. Młodzież podczas warsztatów komunikowała się po angielsku, doskonaląc swoje umiejętności językowe.

Młodzież pracowała nad swoją karierą i rozwojem osobistym, wyznaczając cele zawodowe na najbliższe lata. Opracowali i przedstawili prezentacje o przedsiębiorczości oraz bezrobociu w Polsce i na Ukrainie, które wywołały dyskusję na temat podobieństw i różnic między krajami. Podczas wieczoru międzykulturowego uczestnicy z Polski i Ukrainy przedstawili swoją kulturę, tradycje kraju, lokalną kuchnię, ciekawostki, konkursy i quizy.

Młodzież poznała etapy tworzenia firmy. Eksperci w sposób interaktywny zaangażowali uczestników i podzielili się z nimi wiedzą, o tym jak wybrać obszar biznesowy oraz jak analizować rynek i konkurencję. Mentorzy omówili, jak wykorzystać analizę SWOT do budowy biznesplanu, a następnie uczestnicy w praktyce przeprowadzili analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń przykładowej firmy.

W ramach integracji zespołów odbyła się wycieczka do Lublina. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami i mentorami odwiedzili Centrum Spotkania Kultur oraz podziwiali piękno lubelskiej Starówki. Była to kolejna, doskonała okazja do integracji młodzieży.

Następnym punktem programu były kwestie społeczne – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz społeczny model biznesowy. Młodzież podzieliła się sposobami na wdrażanie proekologicznych zachowań w życiu oraz pomysłami na biznes społeczny. Prowadzący warsztaty wzmocnili zrozumienie tego tematu poprzez pokazanie przykładów historii sukcesu ekonomii społecznej.

Młodzież miała także możliwość poznania lokalnych przedsiębiorców. Pani Justyna Samolej – prezes „Dom Nasutów” sp. z o.o., opowiadała młodzieży o działalności i prowadzeniu spółki oraz o relacjach między spółką a lokalnymi przedsiębiorcami. Pani Prezes podała przykłady realizowanych i koordynowanych projektów oraz plany na przyszłość z tym związane. 

Uczestnicy warsztatów, pracując w grupach, opracowali również projekty biznesplanów, stworzyli pomysł na budżet, analizę SWOT oraz promocję firmy. Następnie przedstawili wyniki przygotowanych biznesplanów.

Na zakończenie wymiany młodzież nakręciła i zmontowała filmy wideo promujące ideę przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz otrzymała certyfikaty.

Młodzież biorąca udział w przedsięwzięciu pracowała w międzynarodowej grupie, co przełożyło się na rozwój umiejętności pracy w  zespole i nabycia pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Dzięki uczestnictwu w wymianie z pewnością uczniowie lepiej poradzą sobie kreować swój wizerunek na rynku pracy, poprawią umiejętność autoprezentacji i eksponowania swoich mocnych stron.

Podejście młodzieży do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw stanie się bardziej proaktywne. Uczniowie nabiorą odwagi i pewności siebie w podejmowaniu własnych inicjatyw i wystąpień publicznych, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na sukces w rozmowach kwalifikacyjnych, wolontariacie czy innych trudnych sytuacjach.

Udział w Polsko-Ukraińskiej Wymianie Młodzieży był dla nauczycieli ciekawym i inspirującym doświadczeniem, umożliwiającym szukanie innowacyjnych rozwiązań, które zaangażują uczniów do udziału w proces uczenia się przez całe życie. Uczenie przez działanie jest zazwyczaj najbardziej efektywne. 

Nauczyciele realizujący innowację pedagogiczną: Emilia Buczkowska, Wioletta Pieńkowska

Film podsumowujący projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży

Ułatwienia dostępu