Projekt Zawodu mistrzowie – rynku pracy królowie

Projekt „ZAWODU MISTRZOWIE –RYNKU PRACY KRÓLOWIE”

realizowany jest przez Miasto Siedlce

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe

Podziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

nr RPMA.10.03.01.-14-7141/16-00

od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania

Ułatwienia dostępu