Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Nazwisko i imię nauczany przedmiot
1 Adamiak Barbara język polski
2 Baran Aneta język polski
3 Berczyński Mariusz wychowanie fizyczne
4 Biernacka Edyta przedmioty zawodowe
5 Borkowski Robert język angielski
6 Borkowski Tomasz historia, wiedza o społeczeństwie
7 Buczkowska Emilia przedmioty zawodowe
8 Bulik Katarzyna język polski
9 Długosz Marcin wychowanie fizyczne
10 Duk Jolanta przedmioty zawodowe
11 Gajewska Agnieszka matematyka, fizyka
12 Hołubiec Małgorzata wychowanie fizyczne
13 Jakubik Paweł matematyka
14 Jasińska-Szczepańska Magdalena matematyka
15 Kaczorek Iwona język niemiecki, język angielski
16 Kamińska-Wąż Joanna matematyka
18 Kęska Agnieszka matematyka
19 Konaszuk Agnieszka język angielski
20 Kopeć Lidia bibliotekarz
21 Korneć Radosław przedmioty zawodowe
22 Kot Joanna matematyka
23 Kowalczyk Andrzej geografia
24 Kozaczuk Mariusz informatyka
25 Księżopolska Ewa przedmioty zawodowe, informatyka
26 Kulik Renata język angielski
27 Lech Grażyna przedmioty zawodowe
28 Lewicka Emilia język angielski
29 Maciołek Szymon wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
30 Mielniczuk Edyta przedmioty zawodowe
31 Mikołajczuk Beata język angielski
32 Mikułowska Joanna matematyka, informatyka
33 Niedziółka Tomasz przedmioty zawodowe
34 Nowak Emil historia, przedmioty zawodowe
35 Nuckowska Joanna przedmioty zawodowe
36 Ochnik Karolina język angielski
37 Olędzka Monika język angielski
38 Paczóska Renata język angielski
39 Paderewska Olga język angielski
40 Paradowska Iwona plastyka
41 Pieńkowska Wioletta przedmioty zawodowe
42 Piskorz Magdalena bibliotekarz
43 Pliszka Anna język polski
44 Płatkowska Maria religia
45 Płotczyk Iwona biologia,  geografia, przyroda
46 Połeć Małgorzata język polski
47 Potępska Judyta wychowanie fizyczne
48 Przesmycka Maria religia
49 Replińska Elżbieta przedmioty zawodowe
50 Sawicka Małgorzata język rosyjski
51 Sempruch Agnieszka biologia, doradztwo zawodowe
52 Serowiec Marzena język angielski
53 Sienkiewicz-Kaya Hanna język angielski
54 Skwarek Małgorzata chemia, przedmioty zawodowe
55 Skwierczyńska Anna przedmioty zawodowe
56 Soszyńska Ewa historia, wiedza o społeczeństwie
57 Staręga-Marco Joanna przedmioty zawodowe
58 Szewczuk Magdalena historia , historia i teraźniejszość
59 Troć Krzysztof geografia
60 Waberski Stanisław przedmioty zawodowe
61 Wereszczyńska Anna język angielski
62 Wereszczyńska Kamila przedmioty zawodowe
63 Wojewódzka Justyna wychowanie do życia w rodzinie
64 Wojtczuk Monika język rosyjski
65 Wójcikowski Piotr wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
66 Wyrębek Wioletta język niemiecki
67 Zadrożniak Elżbieta język angielski
68 Zaniewicz Elżbieta przedmioty zawodowe
69 Ziółkowska Danuta język niemiecki
70 Zych Wojciech matematyka

Ułatwienia dostępu