Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

w roku szkolnym 2021/2022

L.p Nazwisko i Imię nauczyciela Nauczany przedmiot

1.

Adamiak Barbara

język polski

2.

Baran Aneta

język polski

3.

Berczyński Mariusz

wychowanie fizyczne

4.

Biernacka Edyta

przedmioty zawodowe

5.

Borkowski Robert

język angielski

6.

Borkowski Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwie

7.

Buczkowska Emilia

przedmioty zawodowe

8.

Bulik Katarzyna

język polski

9.

Cała Elżbieta

przedmioty zawodowe

10.

Czmoch Aleksandra

język rosyjski

11.

Dąbrowski Grzegorz

wychowanie fizyczne

12.

Długosz Marcin

wychowanie fizyczne

13.

Duk Jolanta

przedmioty zawodowe

14.

Gajewska Agnieszka

matematyka, fizyka

15.

Hołubiec Małgorzata

wychowanie fizyczne

16.

Iwaniuk Jolanta

chemia, fizyka, towaroznawstwo

17.

Jakubik Paweł

matematyka

18.

Jędrzejuk Marta

język rosyjski

19.

Kaczorek Iwona

język niemiecki, język angielski

20.

Księżopolska Ewa

informatyka

21.

Kęska Agnieszka

matematyka

22.

Kopeć Lidia

biblioteka

23.

Korneć Radosław

przedmioty zawodowe

24.

Kosyl Katarzyna

wychowanie do życia w rodzinie

25.

Kot Joanna

matematyka

26.

Kowalczyk Andrzej

geografia

27.

Kozaczuk Mariusz

informatyka

28.

Kruk Ewa

biblioteka

29.

Księżopolska Ewa

przedmioty zawodowe

30.

Kulik Renata

język angielski

31.

Lech Grażyna

przedmioty zawodowe

32.

Lewicka Emilia

język angielski

33.

Łupińska Katarzyna

pedagog szkolny

34.

Maciołek Szymon

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

35.

Majchrzyk Alina

przedmioty zawodowe

36.

Mielniczuk Edyta

przedmioty zawodowe

37.

Mikołajczuk Beata

język angielski

38.

Nowak Emil

historia, przedmioty zawodowe

39.

Nuckowska Joanna

przedmioty zawodowe

40.

Ochnik Karolina

język angielski

41.

Olędzka Monika

przedmioty zawodowe

42.

Olszak Aneta

przedmioty zawodowe

43.

Paczóska Renata

język angielski

44.

Paradowska Iwona

plastyka

45.

Pieńkowska Wioletta

przedmioty zawodowe

46.

Pliszka Anna

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne

47.

Płatkowska Maria

religia

48.

Płotczyk Iwona

geografia, przyroda, biologia

49.

Połeć Małgorzata

język polski

50.

Przesmycka Maria

religia

51.

Replińska Elżbieta

przedmioty zawodowe

52.

Sawicka Małgorzata

język rosyjski

53.

Sempruch Agnieszka

biologia

54.

Sienkiewicz-Kaya Hanna

język angielski

55.

Soszyńska Ewa

historia, wiedza o społeczeństwie

56.

Troć Krzysztof

geografia

57.

Waberski Stanisław

informatyka

58.

Wereszczyńska Anna

język angielski

59.

Wereszczyńska Kamila

przedmioty zawodowe

60.

Wójcikowski Piotr

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

61.

Wyrębek Wioletta

język niemiecki

62.

Zaniewicz Elżbieta

przedmioty zawodowe

63.

Zych Wojciech

matematyka