Historia szkoły

 

Historia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

1925 – Koedukacyjna Szkoła Handlowa

– powstaje w Siedlcach dwuklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Siedzibą jej jest budynek Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Prusa przy ulicy Floriańskiej.

Dawna siedziba szkoły
1926 – Szkoła Handlowa

– Koedukacyjną Szkołę Handlową przemianowano w trzyklasową Szkołę Handlową.

1931 – Zmiana siedziby

– Szkoła Handlowa zmienia siedzibę. Przenosi się do budynku przy ulicy Sienkiewicza.

Dawna siedziba szkoły

1936-1937 – Prywatne Gimnazjum Kupieckie

– Trzyletnia Szkoła Handlowa zostaje przemianowana w czteroletnie Prywatne Gimnazjum Kupieckie i otrzymuje pełne prawa szkoły średniej.

1939/1940 – Szkoła Handlowa, Liceum Handlowe

– władze niemieckie zezwoliły na funkcjonowanie trzyklasowej Szkoły Handlowej I stopnia i jednorocznego Liceum Handlowego II stopnia

1948 – Prywatne Gimnazjum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Administracyjno – Handlowe

– powołano: Prywatne Gimnazjum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Administracyjno – Handlowe

1950 – Prywatne Gimnazjum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Spółdzielcze, Prywatne Liceum Administracyjno – Handlowe

– dotychczasowe szkoły zostały upaństwowione. Szkoła podlegała Ministerstwu Handlu Wewnętrznego, Ministerstwu Rolnictwa, Ministerstwu Oświaty.

1957 – Technikum Ekonomiczne

powołano Technikum Ekonomiczne.

1966 – Zmiana siedziby

15 września 1966 r. – szkoła zmienia siedzibę. Przenosi się do nowego budynku przy ul. Oskara Langego 8. W tym samym roku powstaje Pomaturalna Szkoła Ekonomiczna

Dawna siedziba szkoły

1968 – Liceum Ekonomiczne

powstaje Liceum Ekonomiczne.

1969 – Liceum Ekonomiczne

Liceum Ekonomiczne otrzymuje imię Mikołaja Kopernika.

1970 – Prywatne Gimnazjum Kupieckie

– oddanie do użytku internatu szkolnego.

1974 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie powołało Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

W skład Zespołu weszły:
Liceum Ekonomiczne (dzienne i zaoczne),
Liceum Zawodowe,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Policealne Studium Ekonomiczne (dzienne i zaoczne),
Średnie Studium Zawodowe (zaoczne),
Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa).

1985 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2

27 września 1985 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach nadało Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 imię Mikołaja Kopernika oraz prawo posiadania sztandaru.

1992 – VI Liceum Ogólnokształcące

– utworzono VI Liceum Ogólnokształcące

1993 – Liceum Handlowe

utworzono Liceum Handlowe.

1936-1937 – Prywatne Gimnazjum Kupieckie

– Trzyletnia Szkoła Handlowa zostaje przemianowana w czteroletnie Prywatne Gimnazjum Kupieckie i otrzymuje pełne prawa szkoły średniej.

2002 – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

– szkoła otrzymuje nazwę ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Ułatwienia dostępu