Jubileusz 90-lecia

Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach połączonego z V Zjazdem Absolwentów.

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. W naszym święcie uczestniczyli szacowni goście, którym wychowanie i wykształcenie młodych ludzi jest szczególnie bliskie, rodzice, byli dyrektorzy, byli i obecni nauczyciele, absolwenci oraz obecni uczniowie szkoły.

Jestem dumna i szczęśliwa, że z okazji Jubileuszu Szkoły mogę wyrazić wdzięczność igłęboki szacunek wszystkim, którzy współpracują ze szkołą, wspierają ją, okazują pomoc i życzliwość. Jubileusz Szkoły jest okazją do złożenia za to serdecznych podziękowań. Todla nas radość i przywilej  mieć wokół siebie takie osoby, współpracować z nimi i czuć ich wsparcie dla naszych przedsięwzięć. Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu iwszystkim nauczycielom, którzy włożyli wiele trudu, aby gala jubileuszowa „wypadła na szóstkę”.

Dziękuję gościom za gratulacje i słowa uznania dla naszej pracy, która jest powodem dodumy z przeszłości a jednocześnie zobowiązaniem na przyszłość i inspiracją do dalszych działań w sferze dydaktyczno-wychowawczej, stanowiących kontynuację tak znaczącego dorobku naszej szkoły.

Jolanta Duk

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Sponsorzy i przyjaciele szkoły

Szczegółowa relacja z uroczystości

Ułatwienia dostępu