Sztandar

Sztandar

Sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

1. Ceremoniał występowania ze Sztandarem

Sztandar jest symbolem tradycji polskiej szkoły, miłości do Ojczyzny i idei zawartych w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczają Sztandar szacunkiem, oddając mu należne honory. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych, a także poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz podczas uroczystości państwowych i religijnych na terenie miasta.

2. Historia ufundowania Sztandaru

Pierwszy Sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski został wręczony Liceum Ekonomicznemu w dniu 10 maja 1969 r. Szkoła otrzymała wówczas imię Mikołaja Kopernika nadane przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Drugi Sztandar szkoła otrzymała decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 27 września 1985 r. Został ufundowany przez Komitet Rodzicielski z okazji 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika i wręczony w dniu 19 października 1985 r.

Dnia 3 października 2015 r. podczas Jubileuszu 90-lecia Szkoły i V Zjazdu Absolwentów rodzice przekazali dyrekcji i uczniom nowy Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, przyjaciół szkoły i pracowników.

3. Opis nowego Sztandaru

Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 100 cm x 100 cm ręcznie haftowana. Boki Sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą frędzlą.
Awers to płat tkaniny podzielony poziomo na białe i czerwone pola. Centralnie umieszczony jest wizerunek orła białego na tarczy herbowej. Tło tarczy w kolorze karmazynu polskiego. Nad godłem umieszczony jest łukiem srebrny napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA NAUKA”.
Rewers to płat tkaniny w kolorze ecru. W centralnym miejscu wyhaftowany jest wizerunek patrona Mikołaja Kopernika według portretu toruńskiego z pierwszej połowy XVI wieku. Nad wizerunkiem patrona widnieje srebrny napis wersalikiem w dwóch liniach łukiem: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH.
Głowica Sztandaru, wykonana ze złotego metalu, składa się z godła Rzeczypospolitej Polskiej. Drzewce Sztandaru są wykonane z drewna toczonego. Na drzewcu umieszczone są gwoździe honorowe.

AKT FUNDACYJNY SZTANDARU (PDF, 340 KB)

Ułatwienia dostępu