SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2019

Technikum nr 2 w Siedlcach otrzymało Dyplom potwierdzający uznanie projektu „Polsko – niemiecka współpraca w zakresie kształcenia zawodowego” za DOBRĄ PRAKTYKĘ w IV Edycji Konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019. To już trzecie nagrodzone przedsięwzięcie realizowane przez naszą szkołę.

Uroczysta gala z wręczeniem nagród odbyła się 6 marca 2020 r. w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, wspierana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości ma na celu zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Gratulujemy uczniom i nauczycielom współpracującym z niemiecką szkołą Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum w Oranienburgu!

Data publikacji: 12 marca 2020 - KK

Kategorie:: Aktualności

Etykiety:

Ułatwienia dostępu