Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

 „Inwestowanie w wiedzę,

zawsze przynosi największe zyski”

– Benjamin Franklin

Rok szk. 2019/2020 jest rokiem szczególnym z powodu pandemii. Nasze życie i sposób nauczania uległy radykalnej zmianie. Pewne działania rozpoczęte na początku roku szkolnego trzeba było dokończyć w nowy innowacyjny sposób, często zdalnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem.

Tak też było w przypadku realizacji przez uczniów szkoły IPRZU (Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia) w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych i jest adresowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych. W ramach wymagań edukacyjnych brane są pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane są osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach. Patrząc na liczbę naszych stypendystów –  można z całą pewnością stwierdzić, że w siedleckim Ekonomiku uczniów zdolnych nie brakuje, a wśród nich nigdy nie może zabraknąć logistyków.

W tym roku szkolnym z udzielonego wsparcia w ramach projektu w kwocie 5077,00 zł skorzystały 2 uczennice klasy III technika logistyka: Paulina Kołak i Marta Marczuk. Pieniądze otrzymane w ramach projektu stypendystki przeznaczyły na zakup zestawów komputerowych, wyposażenia miejsca nauki, literatury i prasy fachowej i materiałów biurowych.

Możliwość wydatkowania pieniędzy określa szczegółowo Regulamin projektu. Stypendyści dzięki otrzymanemu wsparciu mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mogą skorzystać również z możliwości udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Uczennice realizowały IPRZU- Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia w formie projektu edukacyjnego. Metoda projektu pozwala bowiem na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy (literatura/zasoby Internetu/osobowe źródła informacji w tym informacje zdobyte od pracowników firm i instytucji) i na tej podstawie budowania własnych zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu.

Tematy projektów uczennic były bardzo ciekawe i „na czasie”. Paulina badała wpływ promowania elektromobilności na zachowania konsumenckie dotyczące zakupu aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Stypendystka potraktowała problem elektromobilności w kontekście międzynarodowym, krajowym i regionalnym (projekt  E-mobility, w obszarze motoryzacji elektrycznej realizowany w Siedlcach). W ramach realizacji IPRZU przygotowała ankiety i przeprowadziła wywiady z użytkownikami i sprzedawcami aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Ważnym punktem projektu było również zdobywanie wiedzy na temat możliwości dofinansowaniu zakupu takiego auta w ramach programów: „Elektryczne samochody”, „Ekologiczny samochód dostawczy e-VAN”, „Koliber”,  „Infrastruktura ładowania elektrycznych samochodów”.

Marta zgłębiała problem wpływu prowadzonych kampanii promocyjno-edukacyjnych i udzielanego przez instytucje europejskie i państwowe  wsparcia na decyzję mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych  dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii w mieście Siedlce i najbliższej okolicy. Kto z nas nie słyszał energii słońca, czy wiatru? Są to tak zwane OZE- Odnawialne Źródła Energii zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Stypendystka zgromadziła materiały dotyczące zarówno kampanii promujących OZE jak i na temat programów finansujących zakup instalacji OZE:  „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!”  (WFOŚiGW), „Dom, który oszczędza”- (Ministerstwo Ochrony Środowiska), „Włącz własny prąd na mamyklimat.pl” ( Ministerstwo Klimatu, NFOŚiGW, PKO Banku Polski), „Postaw na słońce”  Fundacja Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW)  , „Mamy energię do zmian” (PGE), „Czyste powietrze” (WFOŚIGW), „Mój Prąd” (NFOŚIGW), „Program Gekon” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NFOŚIGW), „Program Prosument” (NFOŚIGW), „Program Agroenergia” – (NFOŚIGW), „Program Energia Plus”- (NFOŚIGW). Marta przeprowadziła ankiety wśród użytkowników wykorzystujących alternatywne źródła energii w swoich domach/firmach (kolektory  słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę) oraz wywiady z podmiotami realizującymi inwestycje w tym zakresie bądź instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego.

Obie uczennice stworzyły wyczerpujące prezentacje na temat analizowanych problemów oraz przygotowały plakaty do upowszechnienia na terenie szkoły. Elektromobilność i OZE nie będą miały już tajemnic dla uczniów naszej szkoły.


Zachęcamy obecnych i nowych stypendystów do udziału w kolejnej edycji projektu. Nauka przynosi bowiem nie tylko satysfakcję w postaci dobrych ocen, ale i w formie znacznych środków finansowych, które można wykorzystać w celu własnego rozwoju. Nauczycieli zachęcamy do pracowania metodą projektu, gdyż uczniowie mają możliwość nauki poprzez działanie i własne zaangażowanie.

Data publikacji: 28 lipca 2020 - KK

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu