EKONOMIK – Złotą Szkołą NBP

21 czerwca 2021 r. odbyła się gala online, podczas której Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach uzyskało tytuł Złotej Szkoły NBP. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.
Pierwsza edycja programu wystartowała w styczniu 2021 r. pod hasłem Giganci finansów osobistych. W projekcie zaangażowanych było 16 nauczycieli i 9 uczniów, którzy stanowili Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Działaniami projektowymi objęty był cały Zespół, zarówno Technikum nr 2 jak i VI Liceum Ogólnokształcące. Przez 3,5 miesiąca realizowano trzy zadania programu – spotkania z ekspertem, lekcje z ekonomią oraz szkolną debatę. Ideą programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Celem projektu była aktywizacja nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia, przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.
W naszej szkole w ramach projektu przeprowadzono 28 lekcji z ekonomią, w większości interdyscyplinarnych. Miało miejsce 6 spotkań z ekspertami z różnych dziedzin oraz została przeprowadzona debata szkolna, w trakcie której gościliśmy zaproszonych ekspertów i uczniów Szkoły. Koordynatorem projektu była p. dyr. Jolanta Duk.
Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to m.in.: pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników, pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa, bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich, umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.
Program Złote Szkoły NBP spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Akces zgłosiły 394 szkoły z całej Polski. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom.

EKONOMIK – Złotą Szkołą NBP

Data publikacji: 25 czerwca 2021 - KK

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu