RELACJA Z JUBILEUSZU 50-LECIA NADANIA SZKOLE IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA 30.05.2019

Jubileusz 50 – lecia nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika patronatem honorowym objęli: Pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie i Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce.
Organizatorów uroczystości zaszczycili obecnością:

Ks. Kanonik Grzegorz Suchodolski – proboszcz Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP
Pani Julia Pitera – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Absolwentka naszej Szkoły
Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce
Pan Henryk Niedziółka – Przewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pan Maciej Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pan Robert Chojecki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pani Anna Sochacka – Radna Rady Miasta Siedlce
Pan Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego
Pani Iwona Księżopolska – Wójt Gminy Mokobody
Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew

Pani Regina Pieczara – starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
Pani Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazowia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach
Pani Urszula Wyrzykowska – Dudek Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Pani Grażyna Sobiczewska – Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach
Pani Hanna Strus – Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus, główny sponsor rzeźby Mikołaja Kopernika, Absolwentka naszej Szkoły
Pani Dorota Kosowska – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach
Pan Piotr Karaś – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Pan Paweł Trojanowski – Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
Pan Marek Czapski – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach
Pan Marek Wnuk – Dyrektor Handlowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES’ S.A
Pani Edyta Kamont – Dyrektor Finansowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES’ S.A
Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału w Siedlcach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Pan Zdzisław Sas – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Wałowa”, Absolwent naszej Szkoły
Pan Piotr Bogdaszewski – artysta rzeźbiarz, autor rzeźby Mikołaja Kopernika.
Pani Agnieszka Borkowska – Dyrektor II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Pan Jerzy Kopański – Dyrektor ZSP nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach
Pan Krzysztof Grzegorczuk – Dyrektor ZSP nr 3 im. S. Staszica w Siedlcach
Pani Urszula Łukasiewicz – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Naszą Jubileuszową galę zaszczycili także Absolwenci i przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą – Panią Justyną Szalińską –Wymiatał na czele.
Gośćmi byli także emerytowani Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.
Świętowali z nami także przedstawiciele mediów, które objęły nasz Jubileusz patronatem medialnym, czyli: Telewizji WSCHÓD, Tygodnika Siedleckiego, Katolickiego Radia Podlasie i Portalu Informacyjnego Podlasie 24.

Jubileusz rozpoczął się Mszą św. w kościele katedralnym, w czasie której uczestnicy modlili się o pomyślność Szkoły i za wszystkich jej Pracowników i Uczniów w przeszłości i obecnie. Dalsza część Jubileuszu miała miejsce w siedzibie „Ekonomika”. Uczniowie witali przybywających Gości, wręczając każdemu pamiątkową publikację. Galę prowadzili: Pani Barbara Adamiak i Pan Mariusz Berczyński.
Uroczystość okolicznościowym przemówieniem rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły – Jolanta Duk, która mówiła o chlubnej przeszłości naszej placówki, kultywowanych tradycjach, ale też o licznych, zupełnie współczesnych, sukcesach uczniów i nauczycieli. Z wypowiedzi Pani Dyrektor jasno wynikało, że szkoła jest atrakcyjna, nowoczesna i ma mocną pozycję lidera wśród siedleckich szkół zawodowych. Pani Jolanta Duk serdecznie dziękowała wszystkim instytucjom, firmom i przedsiębiorcom współpracującym ze szkołą, którzy wspierają inicjatywy podejmowane przez szkołę. Zwieńczeniem wystąpienia Pani Dyrektor było wręczenie Medali Kopernikowskich osobom, które wyróżniły się wspieraniem działalności dydaktyczno-wychowawczej ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Medal Kopernikowski otrzymali:

1. Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
2. Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce
3. Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski – proboszcz Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP
4. Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie .
5. Pan Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki
6. Pani Iwona Księżopolska – Wójt Gminy Mokobody
7. Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew
8. Pan Konstanty Strus – właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus
9. Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
10. Pan Marek Czapski – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach
11. Pan Arkadiusz Konopka – Właściciel Bricomarche w Siedlcach
12. Pan Edward Grzywacz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES’ S.A,
13. Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach
14. Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału w Siedlcach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
15. Pan Marek Abramczuk – Dyrektor szkoły w latach 1992-1996
16. Pani Małgorzata Szmurło-Rosa – nauczyciel szkoły w latach 1979-2005

W dalszej części uroczystości głos zabierali Goście, którzy potwierdzali słowa Pani Dyrektor o wysokiej jakości kształcenia w naszej placówce, składali gratulacje i życzenia.
Ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem było wręczenie Pani Jolancie Duk przez Panią Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego – Pamiątkowego Medalu Pro Mazovia dla Szkoły za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Następnie uczestnicy Jubileuszu mieli okazję wysłuchać wystąpienia na temat Mikołaja Kopernika, wygłoszonego w porywający sposób przez nauczyciela historii – Pana Tomasza Borkowskiego.
Uroczystość uświetniła część artystyczna – montaż słowno-muzyczny pt. „O obrotach sfer niebieskich” w wykonaniu uczniów. Była to podróż w czasie, od renesansu do współczesności, w której wystąpił Mikołaj Kopernik – syn, uczeń, żak, uczony i patron naszej szkoły. Rozbrzmiewała muzyka renesansowa, dworska i współczesna. Młodzi aktorzy zaprezentowali sceny ukazujące życie i pracę astronoma oraz jego dziedzictwo. Dopełnieniem były piosenki i tańce. Gromkie brawa i owacje osób zgromadzonych na sali były dowodem na to, że spektakl się podobał.
Podczas uroczystości podziękowanie w imieniu społeczności szkolnej otrzymał także autor rzeźby Mikołaja Kopernika Pan Piotr Bogdaszewski – artysta rzeźbiarz z Rucianego – Nidy.
Przed uroczystym odsłonięciem postumentu patrona Szkoły, Pani Dyrektor Jolanta Duk i uczennica klasy 2a – Emilia Protasiuk odczytały list i zaprezentowały liczne pamiątki, które umieszczone zostały w specjalnie przygotowanej „kapsule czasu” w skrzyni, na której usytułowana jest postać patrona.
Uroczyste odsłonięcie rzeźby poprzedził także moment, kiedy specjalne podziękowania otrzymali sponsorzy. W dowód wdzięczności przygotowane zostało pamiątkowe tablo, na którym widnieje napis: Rzeźba Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach ufundowana z okazji 50-lecia nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika.
Sponsorzy zostali poproszeni o symboliczne wbicie gwoździ i podpis na pamiątkowej karcie. Każdy z Darczyńców otrzymał piernikowy wizerunek naszego Patrona – ciastko, które od lat jest symbolem naszej wdzięczności za wszelkie dobro dla uczniów i szkoły.
Poprowadzeni przez ucznia w stroju Mikołaja Kopernika, w uroczystym korowodzie, uczestnicy uroczystości udali się na hol wejściowy szkoły, by tam być świadkiem odsłonięcia rzeźby i móc nareszcie zobaczyć naszego Kopernika w całej krasie.
Zwieńczeniem jubileuszowej gali był urodzinowy tort, którego fundatorem była Rada Rodziców naszej Szkoły.

Fundatorzy

Fundatorzy

Jubileuszowe życzenia i gratulacje

Relacja fotograficzna

Ułatwienia dostępu