Porozumienie z Valmont

25 maja 2023 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach miało miejsce podpisanie Porozumienia pomiędzy Technikum nr 2 w Siedlcach a firmą Valmont Polska w sprawie objęcia patronatem kierunków kształcenia: technik ekonomista, technik handlowiec i technik logistyk. Porozumienie podpisali: Pan Dariusz Wierzbicki – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Valmont Polska, Pani Edyta Koć – Dyrektor Działu Personalnego, Członek Zarządu Valmont Polska oraz Pani Jolanta Duk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Wydarzeniu temu towarzyszył uroczysty „Koncert Gwiazd” zorganizowany w ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika, w którym wzięli udział zaproszeni Goście, uczniowie, absolwenci, nauczyciele oraz przyjaciele „Ekonomika”. Pani Jolanta Duk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach powitała wszystkich przybyłych na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Robert Szczepanik – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Pan Dariusz Stopa – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pani Dorota Dmowska – Paczuska – Sekretarz Gminy Siedlce, Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Patronat firmy Valmont Polska nad klasami przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do zawodu i stworzenia im możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Partnerzy współpracować będą ze szkołą w zakresie projektów zawodowych i wycieczek zawodoznawczych dla uczniów oraz doposażenia bazy dydaktycznej. Działania te wpłyną na podniesienie atrakcyjności kształcenia i zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

Dziękujemy bardzo firmie Valmont Polska za objęcie naszych klas patronatem i jesteśmy pewni, że będzie  to owocna współpraca.

Data publikacji: 12 lipca 2023 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu