Zaproszenie do konkursu wiedzy normalizacyjnej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach zaprasza Szkoły do udziału w

III REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY NORMALIZACYJNEJ

Konkurs skierowany jest do uczniów/słuchaczy szkół ponadpodstawowych (techników, liceów, szkół policealnych, szkół branżowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ).

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o normalizacji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli oraz wzrost świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, a także przygotowanie specjalistów do wykorzystania rozwiązań normalizacyjnych w praktyce zawodowej. Normalizacja od dawna jest istotnym elementem w rozwiązaniach techniczno-technologicznych i obecnie obejmuje już swym zasięgiem zagadnienia związane m.in. z: zarządzaniem, żywnością, środowiskiem, bezpieczeństwem, przemysłem, budownictwem, energetyką czy odpowiedzialnością społeczną. Istotna jest również realizacja zaleceń Unii Europejskiej w zakresie rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej i uświadomienie, iż dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne. Nauczanie podstaw normalizacji zostało wprowadzone do szkolnictwa wielu krajów jako jeden z niezbędnych elementów kwalifikacji zawodowych, a także kształcenia ogólnego. Również w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, jako jeden z efektów kształcenia uczniów, wskazuje się konieczność posługiwania się normami. https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-aktualnosci/-/asset_publisher/qnjklkX0l9C1/content/nowa-podstawa-programowa-staje-sie-faktem

Patronat nad Konkursem objął Polski Komitet Normalizacyjny.

Zgłoszenia Szkół do konkursu prosimy przesyłać do 22 maja  2024 r. wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu III Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zsp2siedlce.pl

W naszej szkole zgłoszenia do Konkursu przyjmują panie Elżbieta Replińska i Kamila Wereszczyńska: do 20 maja 2024 r. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Pamiętamy, że PKN obchodzi w tym roku 100 lat!

plakat

regulamin konkursu

Elżbieta Replińska

Data publikacji: 11 kwietnia 2024 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu