Konferencja podsumowująca projekt „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach”

15 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt z programu Erasmus+ „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach”.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Elżbieta Cała – Wicedyrektor CKU w Siedlcach, Pani Małgorzata Mitura – Prezes Stowarzyszenia Euro Lider, Pan Krzysztof Grzegorczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Konferencję rozpoczęła Pani Emilia Lewicka – szkolny koordynator projektu, witając Gości oraz społeczność szkolną. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Duk, która podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami uczniów i nauczycieli w bieżącym roku szkolnym. Następnie Kasandra Tomasiuk z klasy 3 l oraz Jakub Kruszewski z klasy 4 ap zaśpiewali solo i w duecie piosenki z repertuaru Al Bano i Rominy Power oraz Adele.

Podczas konferencji beneficjenci zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach”. Nauczyciele przedstawili prezentacje multimedialne z przebiegu mobilności, a także opowiedzieli o programie kulturowym, który obejmował realizację wycieczek oraz o sposobach spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu 11 nauczycieli wzięło udział w tygodniowych zagranicznych kursach języka angielskiego oraz kursach metodycznych z zakresu IT. Mobilności odbyły się na Malcie, w Irlandii oraz we Włoszech. Zajęcia miały formę warsztatów praktycznych, odbywały się w grupach międzynarodowych, co umożliwiało wymianę doświadczeń nauczycieli z różnych krajów. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie oraz odbycia kursu są otrzymane przez nauczycieli certyfikaty.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Iwona Kaczorek

Data publikacji: 17 czerwca 2023 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Etykiety:

Ułatwienia dostępu