Koncert Gwiazd w Ekonomiku

„… cóż jest piękniejszego nad niebo,
które przecież ogarnia wszystko,
co piękne?”


25 maja 2023 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbył się uroczysty „Koncert Gwiazd” zorganizowany z okazji ustanowienia przez Sejm RP wybitnego astronoma patronem roku 2023. W tym wydarzeniu wzięli udział zaproszeni Goście, uczniowie, absolwenci, nauczyciele, laureaci konkursów wraz z opiekunami oraz przyjaciele Ekonomika. Pani Jolanta Duk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach powitała wszystkich przybyłych na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pan Robert Szczepanik – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce
Pan Dariusz Stopa – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach
Pani Dorota Dmowska – Paczuska – Sekretarz Gminy Siedlce
Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
Ksiądz kan. dr Paweł Kindracki – Dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezji Siedleckiej
Ksiądz kan. Dariusz Mioduszewski – Proboszcz Katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach
Pan Dariusz Wierzbicki – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Valmont Polska Sp. z o.o.
Pani Edyta Koć – Dyrektor Działu Personalnego, Członek Zarządu Valmont Polska Sp. z o.o.
Pani Magda Duchna – Przedstawiciel Valmont Polska Sp. z o.o.
Pani Barbara Jastrzębska – Sierżant sztabowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach
Pan ppłk Mariusz Misiura – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji
Pan ppłk Waldemar Smętek – Komendant Garnizonu 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. Broni Tadeusza Buka w Siedlcach
Pan Andrzej Pietrych – Prorektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach
Pani dr inż. Anna Rak– Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Pan dr Radosław Korneć – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach
Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach
Pani Hanna Strus –Wiceprezes Strus Development Sp. z o.o. Oddział Siedlce
Pani Iwona Troć – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Pan Tomasz Hapunowicz – Prezes Zarządu Mostostal Siedlce Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Bazan – przedstawiciel Altrad – Mostostal Sp. z o.o. w Siedlcach
Pan Zdzisław Sas – Kierownik Ośrodka OSK Wałowa
Pani Anna Kurowska – Prezes Zarządu Tech – Media Sp. z o.o.
Pan Michał Matlengiewicz – Prezes Strych Polska Sp. z o.o.
Pani Agnieszka Turyk – Kierownik NoveKino Siedlce
Pani Iwona Orzełowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach
Pan Robert Protasewicz – Kompozytor muzyki do Hymnu Szkoły
Pan Wiesław Kadźmierczak – przyjaciel Ekonomika
Pani Agnieszka Borkowska – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Pani Anita Woźnica – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Pan Jacek Jagiełło – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
Pani Agnieszka Affek Starczewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach
Pani Edyta Biarda – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
Pani Marzenna Koncerewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
Pani Barbara Soszyńska – przedstawiciel Rady Rodziców
Laureaci konkursów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami
Przedstawiciele mediów
Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła uroczysta premiera hymnu Szkoły, do którego słowa napisała Pani Wicedyrektor Barbara Adamiak, zaś muzykę skomponował Pan Robert Protasewicz. To była wyjątkowa i niezapomniana chwila dla całej społeczności szkolnej, ponieważ wcześniej Ekonomik nie posiadał własnego hymnu. Następnie Pani Dyrektor Jolanta Duk wygłosiła przemówienie nawiązujące do historii Szkoły i jej patrona Mikołaja Kopernika, który powiedział: „Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych wartości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy”. Pani Dyrektor przypomniała, że w tym roku przypada 550. rocznica urodzin naszego patrona. Idąc śladami Mikołaja Kopernika, staramy się zaszczepić w naszych uczniach zamiłowanie do ekonomii i szeroko rozumianej nauki. Ekonomik szczyci się nie tylko nauczycielami z pasją, ale również współpracą z wieloma pracodawcami wspierającymi praktyczne kształcenie naszej młodzieży. Nasza szkoła ma niepowtarzalny klimat, stworzyła własną kulturę nauczania, tradycje, zwyczaje. Po raz kolejny uczniowie będą realizować zagraniczne praktyki we Włoszech, w Hiszpanii i Portugalii, a nauczyciele będą podnosić kwalifikacje pod okiem fachowców z Unii Europejskiej. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy wspierają szkołę w jej codziennej pracy oraz instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym uroczystość uwieńczyliśmy odsłonięciem astrolabium Mikołaja Kopernika. Na zakończenie zaprosiła wszystkich na Jubileusz 100-lecia Szkoły, który będziemy świętować w 2025 r.

W dalszej części uroczystości nastąpiło podpisanie Porozumienia pomiędzy Technikum nr 2 w Siedlcach a firmą Valmont Polska w sprawie objęcia patronatem kierunków kształcenia: technik ekonomista, technik handlowiec i technik logistyk. Porozumienie podpisali: Pan Dariusz Wierzbicki – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Valmont Polska, Pani Edyta Koć – Dyrektor Działu Personalnego, Członek Zarządu Valmont Polska oraz Pani Jolanta Duk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Dziękujemy bardzo firmie Valmont Polska za objęcie naszych klas patronatem i jesteśmy pewni, że to będzie owocna współpraca.

Następnie zostały wręczone nagrody i podziękowania za udział w konkursach zorganizowanych przez naszą szkołę w związku z obchodami Roku Mikołaja Kopernika. Były to: Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Co by było, gdyby nie było Kopernika?” przygotowany przez Panią Małgorzatę Skwarek, Panią Iwonę Paradowską, Panią Katarzynę Bulik i Panią Agnieszkę Gajewską, Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku zorganizowany przez Panią Hannę Sienkiewicz-Kaya i Panią Emilię Lewicką, Szkolny Konkurs Kulinarny pod hasłem „Słodkie przysmaki Kopernikowskie” przeprowadzony przez Panią Iwonę Kaczorek i Panią Karolinę Ochnik. Wręczono również nagrody za Międzyszkolną Kopernikańską Grę Miejską, do której zadania przygotowali nauczyciele: Pani Magdalena Jasińska-Szczepańska, Pani Wioletta Pieńkowska, Pani Ewa Soszyńska, Pani Magdalena Szewczuk, Pani Maria Przesmycka, siostra Maria Płatkowska, Pan Piotr Wójcikowski, Pan Andrzej Kowalczyk, Pani Joanna Kamińska-Wąż. Z okazji Roku astronoma nasza utalentowana plastycznie uczennica Wiktoria Czerska z kl. 3r namalowała portret patrona Szkoły. Jej dzieło wpisuje się w najnowszą historię Ekonomika i pozostanie piękną pamiątką na wiele długich lat.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której swoje zdolności muzyczne zaprezentowali uczniowie i absolwenci szkoły. Wykonawcy zaśpiewali światowe hity w różnych językach: włoskim, angielskim i polskim. Ich występy były nagradzane gromkimi brawami. Towarzyszyły im scenki przybliżające życie i odkrycia wielkiego astronoma. Nie zabrakło też samego Mikołaja Kopernika, który wraz z Anną Schilling i przyjaciółmi przeniósł się w czasie do przyszłości za pomocą świetlistej kuli. Ze sceny padło wiele wskazówek i przemyśleń skierowanych do młodego pokolenia. Wybrzmiało wiele zapewnień, że uczniowie będą dumnie nieść promień światła, który przekazał Mikołaj Kopernik.

Kolejnym historycznym momentem było uroczyste odsłonięcie astrolabium, najbardziej znanego przyrządu astronomicznego, jakim posługiwał się polski astronom. Tę instalację artystyczną wykonał rodzic naszej uczennicy Pan Paweł Czerski. Znajduje się ona w ogrodzie przed budynkiem szkoły i odtąd będzie nam codziennie towarzyszyć. Po uroczystości odsłonięcia świętowaliśmy w naszej szkolnej kawiarence, rozkoszując się Kopernikowskimi słodkościami przygotowanymi przez uczniów i rodziców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania „Koncertu Gwiazd”. Wielkie brawa i wyrazy uznania należą się wykonawcom. Śpiewali, grali i tańczyli uczniowie:
Joanna Dmowska 1a
Kinga Dadacz 1b
Natalia Iwaniuk 1b
Magdalena Krypa 1b
Sara Michalska 1b
Sylwia Rojek 1b
Julia Wolanin 1b
Patrycja Wysocka 1b
Antonina Jankowska 1f
Wiktoria Gadzinowska 1g
Maria Salamończyk 1g
Dominika Kos 1r
Natalia Krawczyk 1r
Antonina Paluch 1r
Patrycja Izdebska 2b
Karolina Jastrzębska 2b
Kamila Grochowska 3b
Łukasz Karczmarski 3f
Patrycja Cabaj 3l
Kasandra Tomasiuk 3l
Aleksandra Krasuska 3r
Jakub Kruszewski 4ap
Olga Mikułowska 4ap
Katarzyna Czarkowska 4cg
Marcel Wójcik 4rg
Karolina Kadźmierczak – absolwentka

W roli Mikołaja Kopernika i Anny Schilling wystąpili: Mateusz Borkowski 2l i Julia Gołoś 2r, rolę uczniów odegrały: Klaudia Sadowa 1b, Oliwia Barciak 2r, MichalinaWolska 1b, narratorami byli: Natalia Sala 2a i Kacper Marczuk 1b.
Koncert został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli:
Pani Joanny Staręga-Marco
Pani Joanny Mikułowskiej
Pana Roberta Borkowskiego
Pana Tomasza Borkowskiego

Uroczystość poprowadzili konferansjerzy z kl. 4ap Kinga Szczepańska i Kacper Śpiewak pod kierunkiem Pani Lidii Kopeć. Sztandar Szkoły godnie reprezentowali uczniowie z kl. 3l. Dekorację wykonała Pani Małgorzata Skwarek z uczennicami z kl. 3b oraz Pani Joanna Staręga–Marco i Pan Robert Borkowski, zaś układ taneczny przygotowała Pani Judyta Potępska, oprawę techniczną Pan Robert Borkowski, Pan Marcin Długosz, Pan Dariusz Cabaj, Pan Daniel Talacha – absolwent. Przygotowanie kawiarenki Pani Wioletta Wyrębek i Pani Małgorzata Sawicka z uczennicami z kl. 1r, 3f, 3c. Gości witały: Pani Małgorzata Połeć, Pani Anna Pliszka, Pani Hanna Sienkiewicz-Kaya z uczennicami z kl. 3a. Kwiaty wręczały uczennice z kl. 3a pod opieką Pani Anny Pliszki. Pani Grażyna Lech i Pan Emil Nowak zaprojektowali i opracowali graficznie banknot o nominale 550 zł nawiązujący do rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz wizerunek patrona z hasłem „Chłopak Roku 2023”, z którym można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Okna dolnego korytarza zdobiły witraże wykonane własnoręcznie przez uczniów według aranżacji Pani Grażyny Lech. Odbyła się również „Piernikowa uczta”, którą zorganizowały Pani Emilia Lewicka i Pani Anna Wereszczyńska, a pierniczki i ciasta piernikowe przygotowali uczniowie wszystkich klas. Pracownicy administracji i obsługi również dołożyli dużych starań do organizacji wydarzenia. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystego „Koncertu Gwiazd”, bardzo dziękujemy.

Goście przekazali wiele ciepłych słów, gratulacji i wyrazów uznania skierowanych do całej społeczności szkolnej. Byli pod wrażeniem organizacji i zaangażowania uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, co potwierdzają wpisy do kroniki Szkoły. Ponieważ obchody Patrona Roku 2023 trwają cały rok, już dziś zapraszamy na kolejne uroczystości zaplanowane przez społeczność „Ekonomika”.

Data publikacji: 29 maja 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności