Realizacja projektu ekologicznego GreenTeam

W dniu 20 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Euro Lider” Panią Małgorzatą Miturą-Cegłowską, z którą Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Duk podpisała umowę o partnerstwie. Partnerstwo będzie dotyczyć testowania platformy edukacyjnej przez uczniów ZSP nr 2 w Siedlcach oraz przeprowadzenia warsztatów przez nauczycieli Ekonomika w ramach projektu ekologicznego GreenTeam dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+.
W projekcie wezmą udział uczniowie klas: 1b (22 uczniów), 2r (14 uczniów), 3l (9 uczniów), 4lp (6 uczniów). Uczniowie podzieleni zostaną na 3 grupy. Każda grupa weźmie udział w 2 warsztatach. W trakcie warsztatów uczniowie będą testowali platformę oraz zdobędą nową wiedzę na temat ekologii. Warsztaty będą prowadzone przez Panie: Emilię Buczkowską, Kamilę Wereszczyńską oraz Wioletę Pieńkowską. Tematyka poruszana na warsztatach:

  • Ślad węglowy
  • Energia odnawialna
  • Zrównoważona konsumpcja i nawyki ekologiczne
  • Bioróżnorodność
  • Zarządzanie zasobami wodnymi
  • Żywność i systemy rolnicze
  • Ochrona środowiska
  • Recykling i biodegradacja
  • Wiedza o klimacie
  • Transport i zanieczyszczenia.

Data publikacji: 21 grudnia 2022 - KK

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu