Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej

W październiku bieżącego roku 21 uczniów z klasy 3rg wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem gry planszowej.” Podczas zajęć pozalekcyjnych młodzież w ciekawy sposób, „na planszy”, poprowadziła działalność gospodarczą. Grając w pięcioosobowych zespołach uczniowie wcielali się w rolę przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firm podejmowali decyzje dotyczące produkowanego asortymentu, dbali o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestowali w rozwój i promocję firmy oraz zatrudniali właściwych specjalistów. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat zakładania firmy i zarządzania nią. Ponadto uczniowie mieli możliwość kształtowania umiejętności współpracy w grupie, planowania, analizy a także podejmowania decyzji w warunkach konkurencji. Potwierdzeniem udziału w projekcie były otrzymane przez uczniów zaświadczenia.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W szkole projekt koordynowała Pani Wioletta Pieńkowska.

Data publikacji: 18 listopada 2021 - KK

Kategorie:: Aktualności