Projekt ekologiczny Green Team w siedleckim Ekonomiku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach we współpracy ze Stowarzyszeniem „Euro Lider” z Lublina od grudnia 2022 roku realizował projekt ekologiczny „Green Team – edukacja w zakresie klimatu i kryzysu ekologicznego”, dofinansowanego ze środków programu Erasmus+. W projekcie wzięło udział 55 uczniów.
W ramach projektu młodzież uczestniczyła w wykładzie specjalisty w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli ZSP nr 2 w Siedlcach: Panią Emilię Buczkowską, Panią Wiolettę Pieńkowską i Panią Kamilę Wereszczyńską. Podczas warsztatów uczniowie oraz nauczyciele testowali platformę edukacyjną, która zawiera interaktywny kurs składający się z 10 modułów, poświęconych różnym aspektom dziedziny ekologicznej. Uczestnicy projektu wzięli również udział
w konkursie ekologicznym.
29 marca 2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu, w której wzięli udział: Pani Teresa Sikorska – Radna Rady Miasta Siedlce, Pani Małgorzata Mitura-Cegłowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Euro Lider”, Pan Marek Rosłan – przedsiębiorca z branży energii odnawialnej, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół z Siedlec i Garwolina.
Uczestników konferencji powitała Pani Jolanta Duk – Dyrektor ZSP nr 2 w Siedlcach, która podkreśliła znaczenie ekologii we współczesnym świecie oraz potrzebę podejmowania wspólnych przedsięwzięć nauczycieli i uczniów. Swoje spostrzeżenia z realizacji projektu przedstawili również uczniowie. Uczestnicy konferencji obejrzeli także film przedstawiający realizację projektu Green Team w naszej szkole, wykonany przez uczniów Filipa Bareję
i Kacpra Staręgę. Odbyło się także ogłoszenie wyników konkursu ekologicznego i wręczenie nagród. Młodzież otrzymała certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Całą konferencję uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej wykonane przez szkolny zespół muzyczny,
pod kierunkiem Pani Joanny Mikułowskiej i Pana Tomasza Borkowskiego.
W ramach zrealizowanego projektu szkoła pozyskała wizualizer do sali komputerowej.
Realizacji projektu przyświecały słowa indyjskiego męża stanu Mahatmy Gandhiego „Ziemia zapewnia wystarczająco wiele, by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie jego żądze”.

Data publikacji: 29 marca 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności