Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.

Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,

Na które warto poznać odpowiedzi…”

Jim Stovall

1 września uroczystą akademią rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego słowami poetów i pieśnią upamiętniono 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała Pani wicedyrektor Barbara Adamiak, która powitała wszystkich u progu nowego roku szkolnego i życzyła uczniom i nauczycielom, aby nadchodzący czas nauki i pracy w „Ekonomiku” był czasem wspaniałego rozwoju, czasem wzbogacania wiedzy i zdobywania doświadczenia w poczuciu bezpieczeństwa, serdecznej i miłej atmosferze. Słowa powitania i życzenia do pierwszoklasistów skierowała także przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego. Po części oficjalnej pożegnaliśmy wakacje i przywitaliśmy szkołę na wesoło. Jaki będzie ten rok szkolny? Nie wiemy. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się nauką stacjonarną aż do 23 czerwca 2023 roku.

Akademia została przygotowana przez uczennice i uczniów z klas: 2a, 2r, 4bp, 4r i 4cp pod kierunkiem Pani profesor Wioletty Pieńkowskiej i Pana profesora Roberta Borowskiego. Organizatorzy serdecznie dziękują Panu profesorowi Tomaszowi Borkowskiemu oraz Marcelowi Wójcikowi z klasy 4r i Łukaszowi Karczmarskiemu z klasy 3f za przygotowanie oprawy muzycznej.

Data publikacji: 4 września 2022 - Wioletta Pieńkowska

Kategorie:: Aktualności