Staże zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość zawodowa”

Dnia 23 października 2020 r. ostatnie dwie grupy uczniów zakończyły swoje staże zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość zawodowa” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczniowie klas czwartych Technikum nr 2 w Siedlcach przez 3 tygodnie pracowali w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, reklamowych i ubezpieczeniowych we włoskim miasteczku Spoleto lub portugalskim Barcelos. Stażyści zdobyli praktyczne doświadczenie zawodowe oraz nabyli nowe umiejętności. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i kwalifikacji było otrzymanie przez młodzież certyfikatu odbycia stażu oraz dokumentu Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W czasie wolnym uczniowie realizowali program kulturowy i zwiedzali piękne miasta Włoch lub Portugalii.

Data publikacji: 15 listopada 2020 - KK

Kategorie:: Aktualności Wydarzenia