• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

W dniu 3 października 2020 r. do Portugali wyleciała druga grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Celem naszego wyjazdu było odbycie praktyk zawodowych. Staże zawodowe w Portugali są główną częścią projektu „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA”. To projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym uczestniczy szkoła. Wyjazd trwał trzy tygodnie, w trakcie których uczniowie czwartych klas technikum realizowali praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy w miejscowości Barcelos. Uczniowie klas  4A i 4L uczestniczyli także w wycieczkach do Porto oraz Guimares i Bragi.
Młodzież oprócz zdobyciu w następstwie praktyk zawodowych nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych:
-  opanowała na poziomie podstawowej komunikacji nowy język obcy (inny niż klasycznie nauczane języki nowożytne np. angielski, niemiecki)  
- poznała kulturę, tradycję i metody organizacji pracy funkcjonujące w Portugali
 - ma lepszy start zawodowy po  ukończeniu szkoły {atrakcyjne CV (dzięki potwierdzającymi kwalifikacje Europass Mobility) ułatwi im znalezienie pracy gwarantującej rozwój i satysfakcjonujący poziom życia}
Oprócz doświadczenia zawodowego uczniowie mieli okazję poznać portugalską tradycję i kulturę oraz obyczaje panujące w tym kraju.

Uczniowie z klas 1c, 2cp i 2a we współpracy z Samorządem Uczniowskim wzięli udział w ogólnopolskim projekcie społecznościowym "Podaruj wiersz". Organizatorem projektu jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta.Udział w inicjatywie polegał na przepisaniu odręcznie wybranego wiersza na okolicznościowej papeterii. Wiersze przepisane przez uczniów zostały wręczone nauczycielom, w dowód sympatii i uznania z okazji Dnia Nauczyciela. Koordynatorkami przedsięwzięcia w szkole były panie Hanna Sienkiewicz- Kaya, Anna Wereszczyńska, Anna Pliszka i Emilia Lewicka. Akcja została bardzo pozytywnie odebrana. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również weźmiemy udział w projekcie.

11 listopada 2020 roku świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości  zorganizowane zostały z formie on-line.
Podobnie jak w latach ubiegłych społeczność „Ekonomika” wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 10.11.2020 r. w czasie czwartej lekcji, dokładnie o godz. 11.11  nauczyciele i uczniowie zaśpiewali hymn państwowy. „Mazurek Dąbrowskiego” rozbrzmiewał z głośników a na rejestrowanych przez kamerki obrazach widać było odświętnie ubranych uczniów, często obok flagi państwowej, czy na specjalnie przygotowanej tapecie w barwach narodowych. Byli też tacy, którzy   przygotowali okazjonalną zmianę swojego obrazu profilu na Teams.  Wydarzeniu wspólnego śpiewania hymnu towarzyszyło wiele ciekawych zadań realizowanych w celu uczczenia święta, były m. in. prezentacje multimedialne poświęcone odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, oglądanie filmów dokumentalnych,   wystawy on-line plakatów okolicznościowych wykonanych przez uczniów, czytanie poezji patriotycznej a nawet gra Kahoot „Co wiesz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości?”  
Wszystkim, którzy byli inicjatorami i uczestnikami niezwykłych obchodów tegorocznego Święta Niepodległości przez społeczność naszej szkoły, należą się duże brawa za „TIK-ową” kreatywność!

W naszej szkole 9. 10. 2020 r. przeżywaliśmy XX  dzień papieski pod hasłem ,,Totus Tuus".
Upamiętnialiśmy też 100 lecie urodzin Jana Pawła II oraz 15 lecie Jego śmierci.
Młodzież z klasy II ag przedstawiła część artystyczną. Wysłuchaliśmy tekstów, które mówiły o wielkiej miłości Jana Pawła II do Maryi i Jego całkowitym zawierzeniu swego życia.

W ramach organizowanej przez MEN akcji „Szkoła pamięta”  uczniowie i nauczyciele z „Ekonomika” podjęli  różnorodne zadania, które upamiętniały wydarzenia z historii Polski, także małych ojczyzn  i czciły pamięć o bohaterach i wielkich Polakach. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią, były to  przede wszystkim działania wirtualne i multimedialne.
Uczniowie klasy 4l na godzinie wychowawczej wspominali znanych Polaków, którzy odeszli w  ostatnim roku. Byli to m. in. Krzysztof Penderecki. Ewa Demarczyk, Wojciech Pszoniak, Dariusz Gnatowski. Lekcję on-line  z wykorzystaniem TIK przeprowadził Pan W. Zych.
Uczniowie klasy 3l wspólnie z wychowawczynią  Panią K. Bulik przygotowali lekcję z wykorzystaniem multimediów na temat:  Polskie nekropolie za granicą.
Pani A. Pliszka w ramach akcji przeprowadziła lekcję  języka polskiego w klasie 2cp, której temat brzmiał: Powstanie listopadowe w literaturze romantycznej - upamiętnienie rocznicy zrywu niepodległościowego.
Uczniowie klasy 2 bp na przedmiocie informatyka pod kierunkiem nauczyciela  Pana S. Waberskiego przygotowali  prezentacje multimedialne o Czesławie Dylewiczu, Władysławie Rawiczu, gen. Władysławie Sikorskim.
W akcję „Szkoła pamięta” aktywnie zaangażowała się  także uczennica z klasy 3r – Oliwia Bieńkowska, która wykonała pod kierunkiem Pani W. Pieńkowskiej prezentację multimedialną pt. „Dzieci Zamojszczyzny” i zaprezentowała klasie podczas lekcji on-line.
W  pierwsze listopadowe dni – przedstawiciele społeczności szkolnej – Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie – odwiedzali miejsca spoczynku tych, którzy kiedyś byli z nami w szkolnej rodzinie, tworzyli historię naszej szkoły, naszego miasta, naszego regionu i kraju. Symboliczne znicze i kwiaty świadczą o naszej pamięci.

„…Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”
K. I. Gałczyńskiego

„To wielkie szczęście mieć takiego nauczyciela, dla którego cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie to nie tylko puste słowa, a uśmiech i pomocna dłoń to droga do celu jakim, jest wiedza, która pozostanie na zawsze”. Tymi słowami w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej młodzież rozpoczęła audycję, przez szkolny radiowęzeł, dedykowaną Dyrekcji Szkoły, Wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom „Ekonomika”.
Tegoroczne święto z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących obostrzeń sanitarnych przebiegało zupełnie inaczej od dotychczasowych. Na początku uroczystości głos zabrała Dyrektor Szkoły – Pani Jolanta Duk, przedstawiając historię Dnia Edukacji Narodowej oraz dzieje „Ekonomika”, w związku z przypadającą w tym roku rocznicą 95 – lecia Naszej Szkoły. Następnie Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za to, że wkładają tak wiele trudu i zaangażowania w wychowanie i kształcenie młodzieży oraz rozwijają ich zainteresowania i pasje. Dyrektor Szkoły życzyła wszystkim pracownikom zdrowia, realizacji marzeń, cierpliwości i wytrwałości w kształtowaniu młodego pokolenia.  Podczas audycji, Pani Justyna Szalińska – Wymiatał – Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła kwiaty i złożyła najserdeczniejsze życzenia nauczycielom. W dalszej części uroczystości w imieniu Samorządu Uczniowskiego, głos zabrał Łukasz Krasuski - uczeń z klasy 3a. Podziękował pedagogom za wszelkie starania wkładane w wychowanie i edukację młodzieży. Następnie Emilia Pachucka i Iwan Muszyński z klasy 2ag zaprezentowali część artystyczną, w postaci mini koncertu życzeń przeplatanego okolicznościowymi wierszami.
Na zakończenie uroczystości młodzież jeszcze raz wyraziła wdzięczność nauczycielom mówiąc: Dziękujemy jak każdego roku!  Z każdym rokiem bardziej i gorącej,  bo to dzięki Wam, Nauczyciele, rozumiemy z każdą lekcją więcej.  Dziękujemy, jak każdego roku…  Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele …. Dziękujemy Wam Nauczyciele!

Okolicznościowe gazetki przygotowały uczennice: Iza Firek i Paulina Ptaszyńska z klasy 4r. W apelu udział wzięli: Emilia Pachucka, Iwan Muszyński i Łukasz Krasuski pod kierunkiem nauczycieli: G. Lech i W. Pieńkowskiej.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com