• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

W tym roku szkolnym kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i wzięliśmy udział w  programie Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy. Głównym celem przedsięwzięcia, jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Z uwagi na obostrzenia, spowodowane Covid – 19, realizacja programu przebiegała w formie e – spotkań na platformach Teams, Zoom i Webex, w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Uczniowie czwartych klas technikum, kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec i technik organizacji reklamy od 11.01.2021 r  zmagają się z zadaniami egzaminacyjnymi w części pisemnej i praktycznej. Mimo pandemii uczniowie przystąpili do egzaminu zawodowego, po wcześniejszym przygotowaniu i sprawdzeniu się podczas egzaminów próbnych, które odbyły się stacjonarnie, w szkole. Życzymy, aby  wszyscy odnieśli sukces zdając egzaminy zawodowe i ukończyli Ekonomik z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.

zyczenia

14 grudnia 2020 roku,  o godzinie 10.00, rozpoczął się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Szkół Ponadgimnazjalnych.  W teście online wzięło udział 18 uczniów, z klas: 2ap, 2ag, 3a i 4a.  Zadaniem młodzieży było rozwiązanie w wyznaczonym czasie, testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 20 pytań z zakresu „Lekcji z ZUS”:  Świadomy zawsze ubezpieczony, Co Ci się należy, kiedy płacisz składki, Renty i emerytury oraz E – ZUS, czyli firma pod ręką. Troje uczniów  z klasy 4a, technika ekonomisty: Karolina Skaruz, Justyna Wysokińska i Richard Hodovaniuk, uzyskało maksymalną liczbę punktów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie. Gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i  życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim.  W przygotowaniach do olimpiady młodzież wspierała pani Wioletta Pieńkowska.

16 grudnia 2020 roku uczniowie z klasy 2ag uczestniczyli w wykładzie online pt. Kompetencje przyszłości w erze cyfryzacji, w ramach programu Moje Finanse. Uczniowie za pośrednictwem kanału YouTube wysłuchali ciekawego wykładu Pana Cezarego Jaroni, który współpracuje z Google, w ramach programów edukacyjnych i innowacyjnych. Młodzież podczas spotkania dowiedziała się o zawodach wymierających, stabilnych i przyszłościowych. Prowadzący przybliżył uczniom kompetencje przyszłości i przedstawił mapę kluczowych umiejętności. Wskazał, że zgodnie z ustaleniami Światowego Forum Ekonomicznego najważniejszymi umiejętnościami w 2020 roku są: złożone rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie i kreatywność.  Bez nich nie sposób dostosować się do gwałtownych zmian na rynku pracy. Uczniowie otrzymali również  informacje na temat bezpłatnego programu edukacyjnego:  Projektanci innowacji,  organizowanego przez Google, we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Warsztaty Projektanci Innowacji to pierwszy program na świecie, w którym Google aktywnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat rozwiązywania złożonych problemów, a także tworzenia i dostarczania przełomowych rozwiązań, które przynoszą zmiany w technologii, biznesie i społeczeństwie. Celem warsztatów jest pokazanie uczestnikom narzędzi, które pomogą im z sukcesem znaleźć pomysł na biznes lub projekt społeczny, zrozumieć potrzeby odbiorców tego pomysłu, zweryfikować jego potencjał rynkowy i wprowadzić go w życie. 

Dnia 16 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt staży zagranicznych „Lepsza przyszłość zawodowa” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Justyna Krysiak - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, nauczyciele, pracownicy szkoły i stażyści.
Konferencję rozpoczęła Pani Kamila Wereszczyńska – szkolny koordynator projektu, witając Gości oraz społeczność szkolną. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Duk, która podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi innych projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami szkoły, uczniów i nauczycieli w bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, dzięki którym projekt został zrealizowany. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do Pana Andrzeja Sitnika Prezydenta Miasta Siedlce oraz Pana Adama Skupa Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach. Podczas konferencji beneficjenci zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Lepsza przyszłość zawodowa”. Uczniowie przedstawili swoje miejsca pracy, wykonywane obowiązki, a także opowiedzieli o wycieczkach realizowanych w ramach programu kulturowego oraz sposobach spędzania wolnego czasu.
W projekcie „Lepsza przyszłość zawodowa” uczestniczyło 63 uczniów, którzy pod opieką 8 nauczycieli odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowo-usługowych we Włoszech i Portugalii. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie oraz odbycia stażu zawodowego są otrzymane przez uczniów zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, certyfikaty potwierdzające ukończenie 3-tygodniowego stażu zagranicznego oraz dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com