• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

W dniu 17 września 2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca dwa projekty edukacyjne realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego: „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz  „Mazowsze-stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Podczas gali podsumowano III edycję  przeprowadzonego w ramach projektów konkursu „Opiekun stypendysty roku szkolnego 2019/2020”.  Konkurs skierowany był do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami w ramach projektów w roku szkolnym 2019/2020.

Nauczyciel przedmiotów logistycznych ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach pani Elżbieta Replińska już po raz trzeci uzyskała tytuł Laureata tego konkursu, tym razem za sprawowanie opieki nad uczennicami z klasy IV technika logistyka Pauliną Kołak i Martą Marczuk, które pod kierunkiem nauczyciela przygotowały innowacyjne projekty. Tematy projektów uczennic były bardzo ciekawe i „na czasie”. Paulina badała wpływ promowania elektromobilności na zachowania konsumenckie dotyczące zakupu aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Stypendystka potraktowała problem elektromobilności w kontekście międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Marta zgłębiała problem wpływu prowadzonych kampanii promocyjno-edukacyjnych i udzielanego przez instytucje europejskie i państwowe  wsparcia na decyzję mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych  dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii w mieście Siedlce i najbliższej okolicy.

Pani Elżbieta Replińska  podczas gali odebrała nagrodę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który podkreślał między innymi wagę pracy z uczniem zdolnym w innowacyjny sposób.


"Ekonomik" z dużym sukcesem od sześciu lat bierze udział w projekcie „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt jest doskonałą okazją do zdobycia przez uczniów cennych umiejętności oraz wiedzy i oczywiście środków finansowych na ich realizację.

 

1 września 2020 r. po kilkumiesięcznej przerwie znów zabrzmiał w naszej szkole dzwonek inaugurujący nowy rok szkolny. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców szczególnie ciepło witali w murach „Ekonomika”  uczniów klas pierwszych. Radosne  powitanie i uśmiech przeplatały się z niepewnością i ciekawością, co przyniesie ten rok szkolny. Pani Dyrektor Jolanta Duk wyraziła nadzieję, że będzie on dobry i spokojny.    Nowo przyjęci  uczniowie „Ekonomika” poznali swoich wychowawców, nauczycieli  i złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość zakończyła się muzyczną dedykacją i życzeniami  sukcesów w nauce i nauczaniu dla Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Pracowników szkoły.

 

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 odbędzie się według następującego porządku:

godz. 8.00 – Msza św. w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach

godz. 9.30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 (przed budynkiem szkoły, a w przypadku złej pogody w sali gimnastycznej).

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 biorą udział tylko uczniowie klas I, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Uczniowie muszą być w maseczkach ochronnych. Przy wejściu do budynku uczniowie dezynfekują ręce. Po uroczystości młodzież spotka się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Plan lekcji i główne zasady funkcjonowania szkoły wprowadzone ze względu na ograniczenia spowodowane wirusem COVID-19 dla uczniów klas starszych będą dostępne w dzienniku Librus.

  • Egzamin w terminie poprawkowym dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
  • Do 14 sierpnia br. (piątek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).
  • 8 września br. (wtorek), godz. 14:00 – część pisemna
  • Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 30 września br.

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godziny 13:00 w sekretariacie szkoły.

Składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia  do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w dniach 11 - 14 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Absolwenci podczas odbierania świadectw zobowiązani są do:
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
- dezynfekcji rąk,
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
- podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.
 

Informacje o naborze i filmiki o szkole znajdziesz w zakładce "Rekrutacja".

Ulotka

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com