Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Hanna Długołęcka

tel. 25 794 36 29

Godziny pracy:
Poniedziałek:
8.00-12.00
12.00-13.00 konsultacje
Wtorek:
11.30-16.30
Środa:
13.20-17.20
Czwartek:
12.00-16.00
Piątek:
8.00-13.00

W roku szkolnym 2022/2023 będę sprawowała opiekę w klasach:
1c, 1g, 1l, 2b, 2f, 2l, 2r, 3l, 3f, 4ag, 4bp, 4cg, 4cp, 4lg
Do moich obowiązków należy pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i wychowawczych zarówno uczniom, rodzicom jak i nauczycielom. Każdy uczeń może zwrócić się do pedagoga szkolnego z jakąkolwiek sprawą, z którą sam nie potrafi sobie poradzić. Będę dokładać wszelkich starań, aby pomóc, wysłuchać, doradzić.
Rodzica gdy niepokoi zachowanie dziecka, chce porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole, potrzebuje wsparcia w procesie wychowania, szuka pomocy serdecznie zapraszam na konsultacje.

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Adrianna Kobylińska

tel. 25 794 36 29

Godziny pracy:
Poniedziałek:
13.00-17.20
Wtorek:
8.00-15.15 – praca pedagoga
13.10-14.10 – rewalidacja
14.15-15.15 – rewalidacja
Środa:
8.00-14.00
11.00-11.25 – rewalidacja
12.20 – 13.20 – rewalidacja
13.25 – 14.00 – rewalidacja
Czwartek:
8.00-12.00
12.00-13.00 konsultacje
Piątek:
11.05-15.40


W roku szkolnym 2022/2023 będę sprawowała opiekę w klasach :
1a,1b,1f,1r
2a,2c
3a,3b,3c,3r
4fp,4lp,4rg,4ap
Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na Konsultacje, rozmowy o trudnościach, sukcesach, przedsięwzięciach z moim udziałem. Jestem otwarta na wasze propozycje dotyczące przeprowadzania lekcji na godzinach wychowawczych. Zapraszam również na konsultacje o szczegółowych dostosowaniach i zaleceniach zawartych w dokumentacji, a także innych możliwych formach wsparcia. Będę starała się dbać o przyjazną atmosferę w środowisku szkolnym i budować u podopiecznych właściwe postawy moralno-społeczne. Do moich zadań należeć będzie również prowadzenie dokumentacji a także współpraca z nauczycielami i rodzicami dzieci.

PSYCHOLOG

mgr Mariola Kempka
tel. 25 794 36 29

Godziny pracy:
Wtorek: 08:00 – 11:50
Środa: 11:30 – 15:30
konsultacje 15:30- 16:30
Czwartek: 10:10 – 17:20

Najważniejszym zadaniem psychologa w szkole jest wspieranie uczniów w każdej sytuacji, w której takiego wsparcia potrzebują. Wszelkie działania, które podejmuje psycholog, służą temu jednemu celowi: pomóc uczniowi w znalezieniu rozwiązania jego problemu.

Każdy uczeń może sam zgłosić się do psychologa: bezpośrednio lub on-line (dziennik Librus). Korzystanie z pomocy psychologa w szkole jest dobrowolne oraz bezpłatne. W czasie rozmowy ustalane są z uczniem formy i zakres pomocy. Jeśli do rozwiązania problemu konieczna jest pomoc specjalistyczna, uczeń otrzymuje wskazówki, gdzie taką pomoc może znaleźć. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

Jeśli:
• nie potrafisz radzić sobie z emocjami albo ze stresem,
• zauważasz, że przestały Cię cieszyć rzeczy, które jeszcze niedawno sprawiały Ci radość,
• przeżywasz rozstanie albo żałobę,
• Twoja sytuacja domowa jest skomplikowana,
• masz problemy w relacjach z rówieśnikami,
• chcesz porozmawiać, czujesz się osamotniony,
• masz inny problem, który powoduje Twoje cierpienie albo dyskomfort, zgłoś się na rozmowę do psychologa szkolnego. Wspólnie spróbujemy poszukać rozwiązania.

Psycholog wspiera również rodziców, wychowawców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszam.
Mariola Kempka