• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami klas pierwszych i drugich LO i klas pierwszych, drugich i trzecich technikum.
I. Część ogólna rozpocznie się o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
W programie:
1. Prelekcja p. Pawła Trojanowskiego nt. „Wsparcie Urzędu Pracy dla młodzieży i dorosłych na rynku pracy”.
2. Prezentacje nt. klas patronackich w naszej szkole.
II. Spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasa Wychowawca Sala
1A Aneta Baran 23
1C Joanna Nuckowska 25
1L Hanna Sienkiewicz - Kaya 16
1R Iwona Kaczorek 11
1F Grzegorz Jastrzębski 15
2A Beata Grzyb 24
2C Anna Pliszka 22
2R Grażyna Lech 5
2F Paweł Jakubik 21
3A Edyta Mielniczuk 27
3C Tomasz Borkowski 6
3L Ewa Księżopolska 12

Uwaga!

Zebranie rodziców klasy 2L z wychowawczynią p. Kamilą Wereszczyńską odbędzie się wyjątkowo dn. 27.01.2016 r. (środa) o godz. 16.00 w sali nr 4.

Rozpoczęła się styczniowa sesja egzaminacyjna dla 80 uczniów klas czwartych Technikum nr 2. Młodzież zdobywająca zawód technika ekonomisty, technika logistyka i technika handlowca w dniu 14.01.2016 r. zmagała się z arkuszami pisemnymi, a w dniach 15.01.2016 r. – 22.01.2016 r. zdaje egzaminy praktyczne. Wierzymy, że wszyscy są dobrze przygotowani, ale zgodnie ze słowami Tadeusza Kotarbińskiego, ponieważ „Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic” życzymy przemyślanych, trafnych odpowiedzi i … POWODZENIA.

„Sowa Matematyczna” to Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych mająca na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Pierwszy etap rozgrywany jest drużynowo. Dzisiaj, 13 stycznia, w pierwszym etapie konkursu wzięło udział 7 drużyn, 28 uczniów z klas 1a, 2a, 3a i 3g. Niecierpliwie czekamy na wyniki.

Dnia 15 grudnia 2015 r. w naszej szkole gościliśmy Panią dr Beatę Kozaczyńską - pracownika naukowego UPH w Siedlcach, która wygłosiła prelekcję poświęconą wojennym  losom dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny. W ramach spotkania historycznego "Dostać dziecko z Zamojszczyzny" uczniowie 3 klas mogli poznać dramatyczne losy dzieci, które przeżyły głód, cierpienia, tułaczkę, a wiele z nich poniosło śmierć. Pani dr Beata Kozaczyńska wyraziła uznanie dla tych mieszkańców, którzy mimo trudnej okupacyjnej rzeczywistości z wielką determinacją i bohaterstwem nieśli pomoc bezbronnym dzieciom. Na zakończenie spotkania Pani Beata Kozaczyńska zaprosiła do obejrzenia wystawy poświęconej Dzieciom Zamojszczyzny, która będzie otwarta od 22 stycznia 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

 

W dniu 5 stycznia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Siedlcach zostało podpisane porozumienie o klasach patronackich między Urzędem Skarbowym w Siedlcach reprezentowanym przez Pana Patryka Hanischa a Panią Jolantą Duk,  Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: Pani Milena Królikowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie i Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siedlce.

8 najlepszym uczniom kształcącym się w zawodzie technik ekonomista przyznano stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
Nasi stypendyści to:

  • Joanna Głuchowska, Karolina Kadźmierczak, Paulina Ługowska, Katarzyna Zabłocka - z klasy 2a
  • Angelika Jóźwiak, Karolina Krasuska, Bartłomiej Kucewicz - z klasy 3a
  • Aleksandra Borkowska - z klasy 4a

Gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz wielu wspaniałych pomysłów podczas opracowywania i realizacji projektów stypendialnych.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com