• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Dnia 18 maja 2016 r. odbyło się spotkanie pt. Aktywne poszukiwanie pracy z p. Waldemarem Knap pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, doradcą zawodowym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Prowadzący spotkanie przedstawił młodzieży aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz omówił tendencje i zmiany jakie na nim zachodzą. Uczniowie pozyskali cenne informacje przydatne do przygotowania się do aktywnego poszukiwania pracy. Dowiedzieli się jakie działania są najbardziej efektywne, gdzie szukać pracy i jakie są rodzaje umów o pracę. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała zainteresowanie omawianą tematyką. Uczniowie zadawali pytania i chętnie włączali się do dyskusji. Na zakończenie otrzymali ulotki Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Dnia 16 maja 2016r. w ramach współpracy Koła Promocji i Reklamy ze Studenckim Kołem Naukowym Explorator, troje uczniów naszej szkoły prezentowało wyniki badań ankietowych. Uczestnikami wykładu na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym byli również uczniowie klasy 1C.
Materiał badawczy zebrano w maju 2015, a opracowano w drugim semestrze 2016. Tematem pracy było zbadanie postaw przedsiębiorczych młodzieży siedleckiego Ekonomika. Paweł Ługowski, Karolina Dmowska i Iga Wyrzykowska, pod opieką p. Moniki Olędzkiej, porównywali wyniki badań czterech klas.

Znajomość praw konsumentów z pewnością pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych, ułatwia podjęcie działań w razie zauważenia wady towaru bądź zaistnienia innego sporu między klientem a sprzedawcą. Aby uzupełnić wiedzę zdobytą na lekcjach i umiejętnie korzystać z konsumenckich przywilejów w życiu codziennym uczniowie klas 2c i 3c w dniu 11 maja br. uczestniczyli w spotkaniu z panią Dorotą Łukaszewicz – prawnikiem WIIH Delegatury w Siedlcach. Pani prawnik na przykładach omówiła najważniejsze prawa konsumenta, a zwłaszcza te związane ze sprzedażą internetową. Uświadomiła uczniom, jak wiele pułapek czyha na konsumentów i mimo, że z każdym rokiem poziom ochrony prawnej konsumentów w Polsce podnosi się, to jednak w dalszym ciągu istnieje potrzeba kształcenia uczestników rynku. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań, a tych było bardzo dużo. Z pewnością, po dzisiejszym spotkaniu młodzież bogatsza w wiedzę dotyczącą reklamacji towarów, gwarancji, terminów z tym związanych i instytucji ochrony konsumentów, z powodzeniem będzie dochodzić swoich praw, gdy zaistnieje taka potrzeba.

 

Dnia 10 maja 2016 uczniowie klasy 2 c pod opieką nauczycieli: W. Pieńkowskej i E. Biernackiej uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do sklepu wielko powierzchniowego sieci Kaufland. Naszym przewodnikiem po sklepie była pani Wioletta Świderska - kierownik kasy głównej. Pani kierownik przedstawiła krótką historię sklepu, scharakteryzowała zadania zawodowe pracowników marketu, zwłaszcza kasjerów. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o dostępnym asortymencie, zasadach rozmieszczania towarów w sklepie, działalności magazynu sklepowego, punktu informacyjnego, stosowanych formach reklamy. Pani kierownik omówiła organizację rozliczania utargu, zwłaszcza sposób zabezpieczania, odprowadzania utargów dziennych i dokumentację z tym związaną, honorowane formy płatności za towar i zasady inwentaryzacji towarów, stosowane przez sklep Kaufland.

09.05.2016 uczennice z klasy 1R, w ramach działań Koła Promocji i Reklamy, reprezentowały szkołę podczas Dnia Przedsiębiorczości w KSPiG, w siedleckim gimnazjum. Karolina Kukla i Sylwia Jastrzębska, pod opieką p. Moniki Olędzkiej, przygotowały prezentacje "Triki marketingowe" i "Reklama podprogowa". Młodsze koleżanki i koledzy byli zaciekawieni oddziaływaniem reklam na decyzje zakupowe konsumentów. Dowiedzieli się co to są techniki ambientowe, komparatywne, techniki wplatania poleceń w przekaz reklamowy.
Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach tworzenia reklamy, przy wsparciu uczennic z naszej szkoły. Spotkanie było okazją do reklamowania "Ekonomika" oraz kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.

W dniach 6-7 maja 2016 r. odbył się w Siedlcach IX Siedlecki Jarmark św. Stanisława. Pierwszego dnia Jarmarku gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, w ramach Targów Edukacyjnych, prezentowały swoją ofertę edukacyjną na następny rok szkolny. Wśród nich nie zabrakło naszej szkoły.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com