• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

Terminarz

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk uroczystym przemówieniem i podsumowaniem kończącego się roku szkolnego. Podziękowała również Panu Wiesławowi Kadźmierczakowi za 4-letnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców i pracę na rzecz szkoły. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Artur Soćko podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Następnie Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wyniki w nauce, frekwencję, za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 2L oraz zespołu muzycznego pod kierunkiem Pana Tomasza Borkowskiego.

W dniach od 14.06.2018 do 18.06.2018 roku grupa młodzieży z klasy 1r, 1a i 1l wzięła udział w warsztatach językowych „Euroweek – Szkoła Liderów” w Międzygórzu. Dodatkowo zwiedziliśmy klasztor na Jasnej Górze, gdzie uczniowie śpiewali dla Matki Bożej, przepiękną Pragę oraz odbył się spacer po wrocławskiej starówce.

Program Euroweek – Szkoła Liderów” jest obozem edukacyjnym, który uczy młodych ludzi aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy. Uczniowie zapoznali się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, programu Erasmus+ jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Program zawierał bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieży z różnych części świata. Zajęcia miały formę interaktywnych warsztatów, połączonych z poznaniem muzyki i nauką tańców. W niedzielę uczniowie uczestniczyli w oprawie Mszy świętej w kościele górnym w Międzygórzu.

Program jest organizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich.
Nasza szkoła oraz każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Dnia 15.06.2018 r. gościliśmy w naszej szkole 20 uczniów z klasy 3d Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach, którzy uczestniczyli w warsztatach pt. „Bezpieczny złoty”. Podczas spotkania uczniowie poznali historię pieniądza oraz podstawowe zabezpieczenia banknotów. Przyszli ekonomiści sprawdzali, różnymi sposobami, prawdziwość pieniędzy oraz dowiedzieli się jak działa tester banknotów. Podczas zajęć odbył się mini konkurs dotyczący finansów. Za aktywny udział w warsztatach i wzorowe rozpoznawanie autentyczności polskich banknotów dzieci zostały nagrodzone słodkimi, złotymi monetami, gadżetami oraz dyplomem. Uczniowie chętnie fotografowali się w fotościance z banknotem o nominale 200 PLN.
Zajęcia prowadziły panie: Grażyna Lech i Wioletta Pieńkowska przy wsparciu uczniów z klasy 2C i 2R.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22.06.2018 r. zgodnie z harmonogramem:
8.00 – Msza Św. w Kościele Katedralnym
9.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Uczniowie pięciu klas Technikum nr 2 w dniu 19 czerwca zmierzyli się z 40 zadaniami zamkniętymi podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Na rozwiązanie testu mieli 60 minut. Do części praktycznej przystąpią między 25 a 28 czerwca 2018 roku.
Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie z części pisemnej - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania; z części praktycznej - co najmniej 75 proc. punktów.
Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w dniu 31 sierpnia 2018 r.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com