• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów klas I-III LO i I-IV technikum w sierpniu 2019 r.

  • egzamin z matematyki - 28.08.2019 r. – środa

Część pisemna egzaminu rozpocznie się o godz. 8.00. w sali 5
Część ustna odbędzie się po sprawdzeniu prac pisemnych.

  • egzamin z języka rosyjskiego - 29.08.2019 r. – czwartek

Część pisemna egzaminów rozpocznie się o godz. 8.00 w sali nr 11.
Część ustna odbędzie się po sprawdzeniu prac pisemnych w salach podanych w harmonogramie.

W dniu 19.06.2019 r. odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/19. Punktualnie o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele oraz uczniowie. Uroczystość została rozpoczęta przemówieniem Pani Dyrektor Jolanty Duk, która podziękowała wszystkim za całoroczny trud. Efektem tegoż wysiłku była ogromna ilość nagród dla uczniów za ich imponujące osiągnięcia edukacyjne, sportowe, konkursy, prace na rzecz szkoły i wiele innych. Niespodzianką były złote tarcze Kopernikowskie, które Pani Dyrektor osobiście wręczyła każdemu nagrodzonemu uczniowi.
W części artystycznej akademii podziwialiśmy występy uczniów z klas: 1F, 2F oraz 3L, którzy zaprezentowali nam utwory takich artystów jak Britney Spears, Chris Isaac czy Marek Grechuta. W miłej atmosferze słuchaliśmy wierszy i oglądaliśmy przedstawienie.
Po uroczystości odbyły się spotkania wychowawców z klasami, podczas których zostały rozdane świadectwa.
Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji!

Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
– Benjamin Franklin

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach konferencja podsumowująca i prezentująca projekty edukacyjne uczniów Ekonomika zrealizowane w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Konferencję otworzyła dyrektor ZSP nr 2 Pani Jolanta Duk. Pani dyrektor przedstawiła idę projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” i zachęcała obecnych uczniów, aby obserwując wystąpienia kolegów poszukiwali pomysłów na swój własny projekt, gdyż we wrześniu rusza nabór wniosków do kolejnej edycji projektu stypendialnego.
Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na Mazowszu. W ramach wymagań edukacyjnych brane są pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane są osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.
Patrząc na liczbę naszych stypendystów - aż trzynastu- można z całą pewnością stwierdzić, że w siedleckim Ekonomiku uczniów zdolnych nie brakuje. Podczas konferencji swoje projekty zaprezentowało 12 uczniów z klas technikum: Karolina Kalisz (4c), Trochimiak Kinga (4c), Paulina Wyrzykowska (4c), Aleksandra Wyrębiak (4c), Adrian Dybowski (4c) Chromińska Weronika (4c) Mioduska Martyna (3c), Emil Kołodziejczyk (4l), Szymon Talacha (4l), Jacek Borkowski (3l), Adam Lipiński (3l) oraz Marta Kruszewska (3l). Stypendystka Hodovaniuk Yuliya miała wystąpienie we wcześniejszym terminie. Opiekę merytoryczną na poszczególnym stypendiami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Alina Majchrzyk, Joanna Nuckowska, Edyta Biernacka, Kamila Wereszczyńska oraz Elżbieta Replińska. Uczniowie realizowali IPRZU- Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego Ucznia. Większość planów była zrealizowana w formie projektów edukacyjnych. Metoda projektu pozwala bowiem na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy (literatura/zasoby Internetu/osobowe źródła informacji w tym informacje zdobyte od pracowników firm i instytucji) i na tej podstawie budowanie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu.
Uczniowie otrzymali wsparcie na realizację zaplanowanych w IPRZU działań w kwocie 4 924 zł. Pieniądze te przeznaczali na zakup zestawów komputerowych, laptopów, aparatów fotograficznych, wyposażenia miejsca nauki, literatury i prasy fachowej i wielu innych pomocy naukowych. Możliwość wydatkowania pieniędzy określa szczegółowo Regulamin projektu. Stypendyści dzięki otrzymanemu wsparciu mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mogą skorzystać również z możliwości udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.
Tematy projektów były bardzo różnorodne i ciekawe. Handlowcy badali metody sprzedaży, promocji, lojalność klientów wobec polskich producentów, obecność marketingu w mediach społecznościowych, oznakowania produktów i ich wpływ na decyzje klientów odnośnie zakupu. Logistycy natomiast poruszyli bardzo szerokie spektrum tematów z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Były tu tematy tradycyjne dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej w Siedlcach i najbliższej okolicy i jej wpływu na wybór roweru jako atrakcyjnego środka komunikacji i rekreacji czy też temat badający wpływ zakupu nowoczesnych srodków transportu na jakość usług świadczonych przez naszą komunikację miejską w osobie MPK Sp. z o.o. oraz wystąpienie dot. wpływu wprowadzenia systemu informatycznego WMS na działalność centrum logistycznego. Były jednak też tematy bardzo „na czasie”, poruszające problemy, których nasilony rozwój obserwujemy w ostatnim roku czy latach. Jeden z logistyków badał wpływ wprowadzenia norm EURO, a w szczególności normy EURO 6 na ofertę producentów samochodów i decyzje nabywców dotyczące ich zakupu. Nie zabrakło też tematu badającego w jaki sposób i w jakim zakresie mieszkańcy naszego miasta wykorzystują energię odnawialną. Wszystkie wystąpienia były profesjonalnie przygotowane, wzbogacone wystawkami zdjęć, prezentacją wyników z przeprowadzonych ankiet i wywiadów.
Zachęcamy obecnych i nowych stypendystów do udziału w kolejnej edycji projektu. Nauka przynosi bowiem nie tylko satysfakcję w postaci dobrych ocen, ale i w formie znacznych środków finansowy, które można wykorzystać w celu własnego rozwoju. Nauczycieli zachęcamy do pracowania metodą projektu, gdyż uczniowie maja możliwość nauki poprzez działanie i własne zaangażowanie.

W dniach 17.06.2019 r. – 27.06.2019 r. w Technikum nr 2 trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy. W dniu 18.06.2019 r. 104 uczniów z klas drugich i trzecich przystąpiło do części pisemnej. Wyniki egzaminu poznamy 30 sierpnia 2019 r. Powodzenia!

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19.06.2019 r. zgodnie z harmonogramem:
8.00 – Msza Św. w Kościele Katedralnym
9.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com