Technik reklamy

Technik reklamy planuje i realizuje kampanie reklamowe, prowadzi proces sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz bada przekaz reklamowy.

Uczniowie kierunku technik reklamy w trakcie 5-letniego cyklu kształcenia m.in.:
•    nauczą się tworzyć kampanie reklamowe i promocyjne, stosować różne formy reklamy,
•    poznają specjalistyczne programy komputerowe wspomagające przygotowanie przekazu reklamowego (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Inkscape),
•    zdobędą wiedzę jak planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach oraz nadzorować proces produkcji reklamy,
•    nauczą się stosować metody badań rynku reklamy, testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
•    nauczą się dokonywać analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,
•    opracują własne oferty i nauczą się prowadzić negocjacje handlowe.

W tym zawodzie uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego, PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową; zdobycie każdej kwalifikacji kończy się zewnętrznym egzaminem. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent technikum uzyskuje tytuł technika reklamy. Uczniowie technikum w klasie drugiej i trzeciej odbywają czterotygodniowe, obowiązkowe praktyki zawodowe.
Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.
Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach marketingowych, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów od reklamy. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.
Po ukończeniu technikum absolwent może pracować i jednocześnie kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów.