Stypendia 2017/2018

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce za I semestr r. szk. 2017/2018 otrzymali:
I stopnia
Emil Kołodziejczyk kl. 3l
II stopnia
Richard Hodovaniuk kl. 1a  

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce za II semestr r. szk. 2017/2018 otrzymali:

I stopnia
Emil Kołodziejczyk kl. 3l
II stopnia
Richard Hodovaniuk kl. 1a
Yuliya Hodovaniuk kl. 2a
Patryk Kosieradzki kl. 3l
Martyna Mioduska kl. 2c


Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Stypendium w ramach projektu pn.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”:

 • Joanna Głuchowska – IV A – technik ekonomista
 • Magdalena Borowska – III A – technik ekonomista
 • Sylwia Komar – III A – technik ekonomista
 • Laura Konopka – III A – technik ekonomista
 • Karolina Matysiak – III A – technik ekonomista
 • Aleksandra Prochenka – III A – technik ekonomista
 • Weronika Chromińska – III C – technik handlowiec
 • Adrian Dybowski – III C – technik handlowiec
 • Paulina Wyrzykowska – III C – technik handlowiec
 • Kinga Trochimiak – III C – technik handlowiec
 • Aleksandra Wyrębiak – III C – technik handlowiec
 • Rafał Karpowicz – IV L – technik logistyk
 • Emil Kołodziejczyk – III L – technik logistyk
 • Patryk Kosieradzki – III L – technik logistyk
 • Szymon Talacha – III L – technik logistyk
 • Paulina Kita – II R – technik organizacji reklamy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

 • Emil Kołodziejczyk – III L – technik logistyk – Technikum nr 2
 • Klaudia Skóra – III F – VI Liceum Ogólnokształcące

Ułatwienia dostępu