Jubileusz 90-lecia

W sobotę 3 października 2015 r. siedlecki „Ekonomik” obchodził Jubileusz 90-lecia istnienia szkoły. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. w kościele katedralnym odprawianą przez J. E. księdza biskupa Kazimierza Gurdę. W Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe z 9 siedleckich szkół, goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i absolwenci. Po homilii, która odwoływała się do najważniejszych wartości w życiu człowieka, ksiądz biskup poświęcił nowy sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Po mszy św. wszyscy przeszli do szkoły. Pochód z pocztami sztandarowymi na czele wyglądał imponująco. Pogoda sprzyjała – świeciło piękne słońce i było bardzo ciepło. W tłumie słychać było serdeczne powitania, pierwsze wrażenia i …wspomnienia. Nie dziwiło to nikogo, bowiem z okazji Jubileuszu zorganizowano V Zjazd Absolwentów.

Biuro Zjazdowe (organizacja – pani Agnieszka Sempruch, pani Edyta Biernacka, pani Małgorzata Sawicka) zarejestrowało 135 Absolwentów. To dotychczasowy rekord! Najliczniejsze roczniki – to 1970 (19 osób), 1997 (12 osób), 1977 (10 osób). Najstarszy rocznik uczestniczący w Zjeździe – to absolwenci 1947 r., a najmłodszy – to 2013 r. Wszyscy oni otrzymali pamiątki opatrzone logo uroczystości i publikację okolicznościową, czyli specjalne wydanie szkolnej gazety „KOPEREK” (przygotowanie publikacji – pani Hanna Sienkiewicz – Kaya).

Część oficjalna odbyła się przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali gimnastycznej. Rozpoczęło ją wprowadzenie sztandarów i odśpiewanie Hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Jolanta Duk przywitała gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 •  Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierza Gurda
 • Pani Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Pani Anna Sochacka– Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce
 • Pan Henryk Niedziółka– Przewodniczący Rady Miasta Siedlce
 • Pan Piotr Karaś – wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Pani dr Milena Królikowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Pani Marta Sosnowska –Absolwentka szkoły, Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego
 • Pan dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce
 • Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew
 • Pan Grzegorz Góral – Wójt Gminy Kotuń
 • Pani dr Bożena Piechowicz- rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach
 • Pan Paweł Golec – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
 • Pan Mariusza Gruda – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce 
 • Ksiądz kanonik Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach
 • Ksiądz kanonik dr Krzysztof Baryga – Dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedleckiej
 • ks. Sławomir Sulej –Proboszcz parafii Żeliszew Podkościelny, który wiele lat uczył religii w naszej szkole
 • ks. Karol Jakubiak – kapelan Szpitala Miejskiego w Siedlcach, także nasz nauczyciel religii
 • Pani Iwona Dziedzic–Myka – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
 • Pan Czesław Jarecki-Sikorski – Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach
 • Pani dr Urszula Wyrzykowska–Dudek – Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Pani Grażyna Sobiczewska – Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach
 • Pani Ewa Marchel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
 • Pan brygadier Waldemar Rostek – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
 • Pani Wioletta Kuczyńska – Kierownik Wydziału Urzędu Skarbowego w Siedlcach
 • Pani Hanna Strus – właścicielka Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus
 • Pan Zdzisław Sas – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Wałowa” w Siedlcach, 
 • Pana Krzysztof Figat – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach
 • Pani Lidia Chojecka – Absolwentka naszej szkoły, olimpijka, mistrzyni Europy, medalistka mistrzostw świata
 • Państwo Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy – koordynatorzy projektów staży zagranicznych realizowanych w naszej szkole
 • Pan Andrzej Kopiec- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
 • Pani Agnieszka Borkowska – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
 • Pan Jacek Jagiełło- Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
 • Pan Jerzy Kopański – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach
 • Pan Krzysztof Grzegorczuk- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach
 • Pani Małgorzata Szymaniuk-Kruk- Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach
 • Pani Edyta Biarda – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
 • Pan Dariusz Kupiński – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Siedlcach
 • Pani Hanna Wójcik – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5 w Siedlcach 
 • Pani Bożena Wojda- nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Siedlcach  
 • Pan Wiesław Kadźmierczak – Przewodniczący Rady Rodziców

Patronami medialnymi Jubileuszu byli „Tygodnik Siedlecki” i Katolickie Radio Podlasie, ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Telewizji „Wschód” i Portalu Informacyjnego „Podlasie 24”. Obsługę fotograficzną uroczystości zapewnił zakład fotograficzny FOTO Zarzycki, nauczyciel szkoły – Paweł Jakubik i uczennica klasy 3C – Oliwia Bielecka.

Fundatorzy sztandaru zostali poproszeni o symboliczne wbicie gwoździa i podpisanie Aktu Fundacji. Na drzewcu sztandaru umieszczono pamiątkowe gwoździe z grawerką :

 • J.E. Ks. Biskup Kazimierz Gurda
 • Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
 • Henryk Brodowski Wójt Gminy Siedlce
 • Krzysztof Kryszczuk Wójt Gminy Wiśniew
 • Tomasz Hapunowicz Wójt Gminy Zbuczyn
 • Grzegorz Góral Wójt Gminy Kotuń
 • Bank Spółdzielczy w Siedlcach
 • Nauczyciele i Pracownicy ZSP nr 2 w Siedlcach
 • Nauczyciele Emeryci ZSP nr 2 w Siedlcach
 • Uczniowie i Absolwenci Szkoły rocznik 2015
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus
 • Rada Rodziców ZSP nr 2 w Siedlcach
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Siedlcach
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wałowa”

Następnie poczet sztandarowy rodziców, który tworzyli:

 • Pani Wiesława Wolska,
 • Pani Iwona Kulik,
 • Pan Janusz Leśniak,

przekazał nowy sztandar szkoły pani dyrektor. Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Kadźmierczak odczytał Akt Fundacyjny. Pani dyrektor przekazała nowo ufundowany sztandar młodzieży. Poczet sztandarowy uczniów tworzyli:  

 • Adrianna Borkowska -3G
 • Aleksandra Sysik – 2A 
 • Martyna Komorowska – 2A 
 • Katarzyna Skup – 2A  
 • Dominik Gołębiowski – 3A  
 • Marcin Danielak – 3A

W dalszej części uroczystości przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar. Zgodnie z tradycją szkoły przekazali też drzewo do posadzenia w szkolnym ogrodzie. Ślubowali:

 • Karolina Matysiak -1A 
 • Bartosz Rosa – 1A
 • Adrian Dybowski – 1C
 • Weronika Rosa – 1L 
 • Emil Kołodziejczyk – 1L 
 • Weronika Jaszczuk – 1R  
 • Jakub Koć – 1R  
 • Patrycja Kulik -1F

Wystąpienia okolicznościowe rozpoczęła pani dyrektor szkoły – Jolanta Duk, która podkreśliła w swoim przemówieniu, że nasza szkoła należy do grona najlepszych placówek kształcenia zawodowego w mieście i regionie. Wskazała też na ważną rolę tradycji i umiejętności kadry pedagogicznej w kształtowaniu wizerunku dzisiejszego „Ekonomika” jako szkoły nowoczesnej i kreatywnej. Po przemówieniu wręczono okolicznościowe Medale Kopernikowskie, które otrzymali:

 1. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda
 2. Pani Dorota Sokołowska –Mazowiecki Kurator Oświaty
 3. Pan Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce
 4. Pani Anna Sochacka– Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce
 5. Pani Milena Królikowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
 6. Pani Krystyna Więcławek – Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
 7. Pani dr Bożena Piechowicz- rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach,
 8. Ksiądz kanonik dr Krzysztof Baryga – Dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedleckiej
 9. Ksiądz kanonik Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP
 10. Pan Mariusz Gruda – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce
 11. Pani Wioletta Kuczyńska – Kierownik Wydziału Urzędu Skarbowego w Siedlcach, z którym od 10 lat prowadzimy akcję społecznościową „Pomagamy wypełniać PIT-y”
 12. Pan Jerzy Florczykiewicz – Dyrektor w latach 1981-1990
 13. Pan Stanisław Glica – Dyrektor w latach 1996-2006
 14. Pan Józef Osmólski – Kierownik Internatu przy ZSP nr 2 w Siedlcach w latach 1974-2005
 15. Pan Zenon Plichta – nauczyciel w latach 1976-1998
 16. Pani Hanna Strus – Absolwentka, sponsor Jubileuszu szkoły, Członek Honorowy Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu
 17. Pan Zdzisław Sas – Absolwent, sponsor szkoły i Jubileuszu
 18. Pani Lidia Chojecka – Absolwentka, Członek Honorowy Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu
 19. Pan Wiesław Kadźmierczak – Absolwent, Przewodniczący były i obecny Rady Rodziców
 20. Pani Alina Majchrzyk – Absolwentka, nauczycielka naszej szkoły od 1976 roku

Kolejni mówcy to:

Pani Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty
Pani Anna Sochacka– Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce
Pan Henryk Niedziółka– Przewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pani dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach
Państwo Dyrektorzy siedleckich szkół ponadgimnazjalnych w imieniu których przemówił pan Andrzej Kopiec – Dyrektor I LO im. B. Prusa w Siedlcach.
Pani Lidia Chojecka – Absolwentka
Pani Krystyna Roszuk z domu Ksionek –rocznik maturalny 53.
Pani Helena Karpiniuk –emerytowany nauczyciel
Kolejną część uroczystości stanowiła prezentacja multimedialna przedstawiająca historię szkoły, którą przygotował i w znakomity sposób komentował przed zebranymi pan Tomasz Borkowski – nauczyciel historii.

Następnie na scenę zostali poproszeni najstarsi uczestnicy V Zjazdu Absolwentów. Z serdecznymi życzeniami zdrowia i dalszego szczęśliwego życia otrzymali oni od nauczycieli Ekonomika piękne kwiaty. Ci dostojni goście to:

Pani Barbara Michałowska –Absolwentka Liceum Handlowego w 1947 r.
Pani Czesława Kisielińska – Absolwentka Liceum Handlowego w 1948 r.
Pan Henryk Kołodziejczyk – Absolwent Liceum Handlowego w 1947 r.
Na zakończenie części oficjalnej organizatorzy Jubileuszu wręczyli wszystkim gościom i nauczycielom pamiątkowe pierniki – okolicznościowe ciastka w kształcie popiersia patrona szkoły Mikołaja Kopernika i róże, jako wyraz wdzięczności i uznania.

Po tym miłym akcencie poczty sztandarowe wyprowadziły sztandary szkół.

Przed częścią artystyczną poprosili jeszcze o głos Absolwenci. Ze specjalnymi dedykacjami wystąpili:

Pani Edyta Kołodziejak – Absolwentka, która z synem Dawidem –uczniem naszej szkoły, zatańczyła dla uczestników uroczystości walca wiedeńskiego do muzyki W. Kazaneckiego z filmu „Noce i dnie”, w dalszej kolejności, Pani Antonina Mąka, która skierowała słowa podziękowań i życzeń dla całej wielopokoleniowej grupy byłych i obecnych nauczycieli i uczniów szkoły. Zadedykowała wszystkim „Pieśń weselną” z musicalu „Skrzypek na dachu”.

Potem rozpoczęła się część artystyczna, której scenariusz, podobnie jak całej uroczystości, napisała pisząca te słowa. Była to opowieść „O tym, co ważne w życiu…”, ważne bez względu na wiek, status społeczny czy zajmowane stanowisko.

W przedstawieniu, które przygotowałam wspólnie z panią Małgorzatą Połeć, wzięli udział Absolwenci, którzy, można powiedzieć, śpiewająco skończyli naszą szkołę a śpiew i muzyka nadal wypełniają ich dorosłe już życie. Byli to: Angelika Tymińska, Marcin Sójka i Rafał Kurcoń. Końcowym akordem przedstawienia była piosenka „Żeby szczęśliwym być” z repertuaru Anny Jantar, w czasie której aktorzy wręczyli gościom czerwone baloniki w kształcie serc.

Zespół aktorów to:

Zakochana – Marta Kachniarz IVA
Zakochany – Robert Jakimiak IVC
Żona – Klaudia Kleszcz IIF
Mąż – Kamil Wójtowicz IVA
Dziecko I – Zuzanna Tokarska IR
Dziecko II – Kinga Jasińska IIIG
Dziecko III – Bartosz Rzążewski IVC
Człowiek I – Paweł Lis IIF
Człowiek II – Weronika Mątewka IIF
Samotna – Natalia Olszewska IIF
Konferansjerami prowadzącymi jubileuszową galę byli: Absolwentka pani Edyta Lewalska z domu Falkowska rocznik maturalny 2002 i Rafał Karpowicz – uczeń klasy II L.

Pierwszą część uroczystości zakończyła konsumpcja urodzinowego tortu.

Po obiedzie rozpoczęły się spotkania absolwentów i nauczycieli w specjalnie przygotowanej kawiarence. W tle projekcja filmów z historii szkoły (przygotowała pani Ewa Księżopolska), stoły pięknie udekorowane, wokół zapach świeżej kawy i pysznych ciast. Za organizację kawiarenki odpowiadały pani Wioletta Wyrębek i pani Anna Pliszka, wystrój przygotowały pani Grażyna Lech i pani Wioletta Pieńkowska. Salę gimnastyczną udekorowały panie Aneta Baran i Jolanta Iwaniuk.

Podziw i uznanie Absolwentów wzbudziły też okazjonalne wystawy (historyczne sztandary szkoły, stroje szkolne i pomoce dydaktyczne – pani Ewa Soszyńska i Alina Majchrzyk) i świątecznie przygotowane sale lekcyjne. Miło było patrzeć na grupki pań i panów, którzy często z rozrzewnieniem wspominali, opowiadali, dziękowali.

Po części oficjalnej na sali gimnastycznej wszyscy goście i uczestnicy Zjazdu Absolwentów zostali zaproszeni na obiad, przygotowany w szkolnej stołówce. Organizacją pracy uczniów przy tym zadaniu kierowały pani Edyta Mielniczuk i pani Beata Grzyb.

Od godz. 16.00 sala gimnastyczna zupełnie zmieniła swój „oficjalny” wygląd. Zostały przygotowane stoliki, krzesła i stoły bankietowe. Rozpoczęło się spotkanie, którego scenariusza nikt nie znał…. Były wspomnienia i wspaniała zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu DEF pod kierunkiem Rafała Kurconia.

Pisząc tę relację nie wolno mi pominąć osób, których nazwisk nie podałam wcześniej, a które realizując swoje zadania zadbały o to, aby organizacja Jubileuszu była na najwyższym poziomie. Byli to nauczyciele: pani Kamila Wereszczyńska (szatnia), pani Renata Kulik (kwiaty), pani Iwona Kaczorek (ślubowanie), pani Katarzyna Łupińska (podziękowania), panie Ewa Kruk, Lidia Kopeć (wystawa kronik szkolnych, wystawa fotograficzna nt. Zjazdów Absolwentów, Akt Fundacyjny), pani Joanna Nuckowska (przygotowanie identyfikatorów), s.Maria Płatkowska, pani Maria Przesmycka (oprawa liturgii mszy św.), panowie Marcin Długosz, Grzegorz Jastrzębski, pani Małgorzata Hołubiec (organizacja sali gimnastycznej po części oficjalnej).

Na szczególne słowa uznania zasługuje również cała rzesza uczniów, którzy pomagali nauczycielom. Spisali się po mistrzowsku.

Wielu uczestników żegnając się z organizatorami dziękowało za piękny Jubileusz i obiecało swoją obecność na kolejnych Zjazdach Absolwentów.

Zostały wspomnienia……

Ułatwienia dostępu