Upowszechnianie rezultatów projektu z Akredytacji Erasmusa

Dnia 21 czerwca 2024 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 zostały przedstawione rezultaty zrealizowanego projektu z Akredytacji Erasmusa oraz informacje na temat programu. W uroczystości wzięli udział zaproszeni gości tj. lokalni pracodawcy współpracujący z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach, Rodzice, przedstawicielka Radia ESKA oraz Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.

Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Duk poinformowała zebranych o podejmowanych działaniach przez uczniów i nauczycieli Szkoły, związanych z udziałem w programie Erasmus+.

Następnie szkolny koordynator projektu Pani Kamila Wereszczyńska przekazała informacje dotyczące zrealizowanego projektu staży zagranicznych oraz job shadowing. Pani Wioletta Pieńkowska jako nauczyciel przedmiotów zawodowych opowiedziała o rozwoju swoich kwalifikacji zawodowych dzięki obserwacji pracy w hiszpańskich firmach handlowych, usługowych oraz reklamowych.

Swoimi rezultatami  z udziału w stażach zagranicznych w Walencji podzielili się również sami uczniowie oraz ich opiekunowie Pani Wicedyrektor Barbara Adamiak i Pani Joanna Mikułowska. Na 2-tygodniowy staż wyjechało 24 uczniów Technikum nr 2 w Siedlcach. Uczestnicy projektu przedstawili prezentację pokazującą rezultaty zrealizowanej mobilności oraz opowiedzieli o najważniejszych dla nich korzyściach z udziału  w programie Erasmus+. Wśród nich wymieniali m. in.: rozwój kwalifikacji zawodowych, poprawę umiejętności komunikowania się w językach obcych, czy rozwój kompetencji osobistych. Podczas uroczystości stażyści otrzymali dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zrealizowany projekt był na kwotę ponad 56 500 EURO i  w całości został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 24 czerwca 2024 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Etykiety:

Ułatwienia dostępu