Wyjście do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Siedlcach

W ramach obchodu Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 uczniowie klasy 2b pod opieką Pani Emilii Buczkowskiej dnia 23 maja 2024 r. wyszli do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy Siedlce na szkolenie z zakresu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw oraz sposobów ich opodatkowania. Warsztaty prowadziła Pani Renata Mościcka – członek SKwP oraz wieloletni praktyk w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu księgowości, kadr oraz płac.

Tematyką szkolenia były rodzaje form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. W ramach zajęć zostały omówione rodzaje podmiotów gospodarczych, działania w zakresie zakładania firmy, a także rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Uczniowie poznali również formy opodatkowania działalności gospodarczej: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne oraz podatek liniowy.

W ramach zajęć warsztatowych młodzież otrzymała ćwiczenia do rozwiązania. Uczniowie określali, które zdarzenia gospodarcze są przychodem podatkowanym, a które kosztem uzyskania przychodu. Następnie liczyli podatek dla działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych dla działalności opodatkowanej skalą podatkową i podatkiem liniowym.  

Data publikacji: 24 maja 2024 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu