Obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W dniu 9 maja 2024 r. w Warszawie odbyły się bardzo uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Naszą szkołę reprezentowała Promotor Edukacji Normalizacyjnej (tytuł honorowy nadawany przez PKN) pani Elżbieta Replińska. Ekonomik znalazł się w gronie zaproszonych gości ponieważ promuje i rozpowszechnia działalność normalizacyjną nie tylko w Ekonomiku, ale również w regionie poprzez Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej.

W ramach wydarzenia zorganizowana była w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie Konferencja Jubileuszowa dot. wyzwań stojących przed normalizacją. Podczas konferencji w panelu dyskusyjnym brali m.in. udział prezydencji, dyrektorzy, sekretarze organizacji: Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej  ISO, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki, CENELEC, Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI. Ważnym elementem obchodów była Gala, podczas której  były składane podziękowania i gratulacje za działalność PKN  na ręce jej obecnej prezes Pani Ewy Zielińskiej.

Ranga uroczystości zorganizowanej przez PKN pokazuję rolę i wagę normalizacji.

Normalizacja jest w Ekonomiku ważnym zagadnieniem.

W tym roku szkolnym już po raz trzeci organizujemy III Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej. Jeszcze raz zachęcamy uczniów naszej Szkoły i szkół z Regionu (technika, licea, KKZ, szkoły branżowe) do udziału w Konkursie. Patronat nad Konkursem obejmuje PKN.

Przypominamy, że przesyłanie zgłoszeń Szkół do konkursu do 22 maja 2024 r. wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu III Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej.

(informacje były rozesłane do szkół, można je również znaleźć na stronie Ekonomika)

⎯ Przeprowadzenie etapu szkolnego w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 9.00 w poszczególnych szkołach.

⎯ Finał konkursu: 05 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2

Fundatorem atrakcyjnych nagród jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Zachęcamy jeszcze raz do udziału w Konkursie. Zgłoszenia w Ekonomiku przyjmuje Pani Elżbieta Replińska.

Data publikacji: 10 maja 2024 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu