Sukcesy logistyków z Ekonomika w Ogólnopolskich Olimpiadach Logistycznych pod patronem Ministerstwa Edukacji  i Nauki

15 marca 2024 r. odbył się finał II edycji Olimpiady Logistycznej, której organizatorem jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT).

Olimpiada składała się z trzech etapów:

  • I etap (szkolny): 26.10.2023r.
  • II etap (okręgowy): 13.12.2023r.
  • III etap (centralny): 15.03.2024 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach reprezentowało 3 finalistów z 4 uczniów zakwalifikowanych do Finału:

  • Aleksandra Kiszko (5 lp)
  • Kacper Kruk (5lp)
  • Mateusz Tosiński (5 lp).

Róża Jagła z klasy 4 L nie wzięła udziału w Finale olimpiady, gdyż w tym czasie przebywała na stażu zagranicznym w Hiszpanii. Róża jest już jednak finalistką XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Opiekunem uczniów był nauczyciel ZSP nr 2 pani Elżbieta Replińska

Kacper Kruk z klasy 5 LP został Laureatem 3 miejsca olimpiady, czyli jest 3 wśród najlepszych młodych  logistyków w Polsce! To ogromny sukces, gdyż w olimpiadzie brało udział ponad 5 tys. uczniów z całej Polski.

Zadania do rozwiązania dotyczyły treści z podstawy programowej dla trzech zawodów: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Oprócz cennych nagród rzeczowych udział w finale daje jego uczestnikom szereg uprawnień:

  • Uprawnienia laureatów i finalistów w zakresie zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  • Laureaci oraz finaliści przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Czekamy również na ogłoszenie szczegółowych wyników Finału XV edycji Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki i Magazynowania (WSL) z Poznania.

Finał olimpiady odbył się 8 marca 2024 r. i wzięły w nim udział 2 uczennice Ekonomika: Natalia Adamiak (3 L) oraz Róza Jagła (4 L). Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 5 kwietnia  2024 r. w Poznaniu i wtedy poznamy miejsca naszych finalistek.

Partnerami i sponsorami olimpiad są również największe firmy z Branży TSL, m.in. Raben, Colian Logistic, Global Logistics, WEGA Automotive Logistics, Poczta Polska, DTA, Coyote Logistics, Ritex, Kuehe +Nagel  oraz media branżowe : etransport.pl, LOG 24, Top Logistik, Promy24.com,  pracujwlogistyce.pl i wiele innych firm oraz instytucji. Gratulujemy Kacprowi, Aleksandrze, Mateuszowi, Natalce i Róży i życzymy im dalszych sukcesów.

Data publikacji: 20 marca 2024 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu