Konferencja podsumowująca projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży

W dniu 18 października 2023 r. odbyła się Konferencja podsumowująca innowację pedagogiczną pt. „Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży”, w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, dofinansowanej ze środków: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W konferencji uczestniczyli Pani Jolanta Duk –  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 W Siedlcach, Pani Małgorzata Mitura-Cegłowska  – Prezes Stowarzyszenia Euro Lider z Lublina, nauczyciele oraz uczniowie z klas: 1b, 2b, 3b, 3r oraz 4r.

Uczestników konferencji przywitały: Pani Emilia Buczkowska oraz Pani Wioletta Pieńkowska  – szkolne koordynatorki innowacji pedagogicznej. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Duk, która podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi projektów realizowanych w szkole, staży zagranicznych dla uczniów i kadry pedagogicznej oraz sukcesami młodzieży i nauczycieli. Pani Małgorzata Mitura-Cegłowska podziękowała uczestnikom projektu za zaangażowanie i aktywny udział w sesjach szkoleniowych oraz warsztatach. Omówiła realizowane przez Stowarzyszenie „Euro Lider” projekty unijne oraz zaproponowała kontynuację współpracy ze szkołą.

Następnie uczniowie z klasy 3r: Emilia Pogonowska, Wiktoria Szczurowska oraz Maksymilian Cmoch przedstawili przebieg realizacji innowacji pedagogicznej.

W trakcie konferencji uczniowie zaprezentowali rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu. Uczennice z klasy 2b: Magdalena Krypa oraz Julia Wolanin przedstawiły pomysł na własny biznesplan, który opracowały podczas wyjazdu oraz zaśpiewały hymn Ekonomika. Na zakończenie konferencji uczestnicy obejrzeli film promujący ideę przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

W ramach projektu 14 uczniów wzięło udział w tygodniowym wyjeździe do Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Nasutowie. Cykl warsztatów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości przeprowadzili specjaliści do spraw przedsiębiorczości i samorozwoju: Pan Piotr Zając oraz Pan Kajetan Cegłowski.

W ramach integracji zespołów odbyła się wycieczka do Lublina. Młodzież miała także możliwość poznania lokalnych przedsiębiorców. Na zakończenie wymiany uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Innowację pedagogiczną w szkole zrealizowały: Pani Emilia Buczkowska i Pani Wioletta Pieńkowska.

Data publikacji: 20 października 2023 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności