Uczniowie Ekonomika uczestniczą w Polsko-Ukraińskiej Wymianie Młodzieży

W ramach innowacji pedagogicznej w dniach 18 – 24.09.2023 r. czternastu uczniów Ekonomika z klasy 2b i 3r wraz z opiekunami: Emilią Buczkowską i Wiolettą Pieńkowską uczestniczyło w wyjazdowych warsztatach pt. „Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży”, w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Patronat nad przedsięwzięciem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Wyjazd młodzieży umożliwiły Stowarzyszenie Euro Lider z Lublina, zaś ze strony ukraińskiej Organizacja „The power in youth – Siła w młodzieży”. Uczestnicy mieli zagwarantowane zakwaterowanie oraz wyżywienie w Europejskim Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Cykl warsztatów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości przeprowadzili specjaliści do spraw przedsiębiorczości i samorozwoju: Pan Piotr Zając oraz Pan Kajetan Cegłowski.
Strategicznym celem podjętych działań było wspieranie rozwoju i integracji młodych ludzi z Polski i Ukrainy. Dzięki sesjom szkoleniowym, praktycznym warsztatom i wymianie doświadczeń młodzież przezwyciężała bariery językowe i kulturowe. Doskonaliła kompetencje personalno-społeczne oraz poznawała postawy przedsiębiorcze w Polsce i na Ukrainie. Młodzież podczas warsztatów komunikowała się w języku angielskim, doskonaląc swoje umiejętności w tym obszarze.
W ramach integracji zespołów odbyła się wycieczka do Lublina. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami i mentorami odwiedzili Centrum Spotkania Kultur oraz podziwiali piękno lubelskiej Starówki.
Młodzież miała także możliwość poznania lokalnych przedsiębiorców. Pani Justyna Samolej – prezes „Dom Nasutów” sp. z o.o., opowiadała młodzieży o działalności i prowadzeniu spółki oraz o relacjach między spółką a lokalnymi przedsiębiorcami.
Na zakończenie wymiany młodzież nakręciła i zmontowała filmy wideo promujące ideę przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz otrzymała certyfikaty.

Film podsumowujący projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży

Data publikacji: 24 września 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu