Wycieczka klas maturalnych do Warszawy

W dniu 15 września 2023 r. klasy maturalne 5 ap, 5 lp, 5 cp oraz 4 osoby z klasy 4 L pod opieką nauczycieli Renaty Paczóskiej, Anny Wereszczyńskiej, Elżbiety Replińskiej i pani psycholog Emilii Kosieradzkiej odbyły wycieczkę do Warszawy.
Głównym punktem programu była wizyta na Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2023. Wydarzenie tego typu, to tradycyjny punkt startowy kampanii rekrutacyjnych uczelni wyższych i w węższym zakresie szkół policealnych. Celem Salonu jest pomoc maturzystom w planowaniu własnych strategii wyboru studiów i zdobywaniu dodatkowych umiejętności (np. językowych).
Dla wielu Naszych Maturzystów Salon był pierwszą okazją poznania wielu uczelni, ich ofert programowych i systemu rekrutacji, okazją do rozmowy ze studentami rekomendującymi swoje wcześniejsze wybory.
Uczestnicy wycieczki odwiedzili również muzeum kolejnictwa, czyli słynną STACJĘ MUZEUM. Przewodnik oprowadził Nas po wystawach ukazujących historię kolei, a w szczególności taboru kolejowego, dworców kolejowych. Szczególnie ciekawa była wystawa czasowa „Jak zdobywano Dziki Zachód?”.
Liczymy na to, że wycieczka przyczyni się do trafnego wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, a niezbędnych z punktu widzenia rekrutacji na studia.

Data publikacji: 15 września 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu