Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Technikum nr 2 i VI Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. Po mszy św. w Katedrze NMP w Siedlcach cała społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej.
Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców –  Przewodniczącej Pani Agnieszce Świerczewskiej za wspaniałą współpracę.  Słowa wdzięczności skierowała także do wychowawców, nauczycieli i pracowników Szkoły.
Następnie Pani Dyrektor Jolanta Duk wręczyła uczniom  świadectwa z wyróżnieniem,  nagrody za wyniki w nauce, a także dyplomy i nagrody dla zwycięzców w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.  
 W  imieniu Samorządu Uczniowskiego i całej społeczności Ekonomika Kinga Czerska podziękowała gronu pedagogicznemu, rodzicom za trud i cierpliwość,  a uczniom za wspólnie spędzony rok szkolny.
Prowadzący – Jakub Lewczuk – wszystkim zgromadzonym na sali gimnastycznej życzył dużo słońca, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich, jak najmilszych wakacji i bezpiecznego wypoczynku.
Po części artystycznej prowadzący uroczystość zaprosili uczniów na spotkania z wychowawcami w klasach.

Akademia została przygotowana przez uczniów klasy 3L, ,2F i 4Ap pod kierunkiem p. Anety Baran, p. Małgorzaty Hołubiec i p. Tomasza Borkowskiego.

Data publikacji: 23 czerwca 2023 - Stanisław Waberski

Kategorie:: Aktualności