Sukcesy logistyków z Ekonomika w Ogólnopolskich Olimpiadach Logistycznych pod patronem Ministerstwa Edukacji  i Nauki

14 marca 2023 r. odbył się finał XII edycji Olimpiady Logistycznej, której organizatorem jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT).
Olimpiada składała się z trzech etapów:
– I etap (szkolny): 27.10.2022r.
– II etap (okręgowy): 13.12.2022r.
– III etap (centralny): 14.03.2022 r.


ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach reprezentowało aż 9 finalistów:

  • klasa 4 LG: Alan Czyżkowski,, Mateusz Janeczek, Julia Ławecka, Julia Olszewska, Beta Piekart, Eryk Prokopiak
  • klasa 4 LP: Natalia Kalinowska, Oliwier Orzyłowski
  • klasa 3 L: Aleksandra Pawlusiewicz


Opiekunem uczniów był nauczyciel ZSP nr 2 pani Elżbieta Replińska.
Julia Olszewska z klasy 4 LG została Laureatem 4 miejsca olimpiady, czyli jest 4 wśród młodych logistyków w Polsce!
Zadania do rozwiązania dotyczyły treści z podstawy programowej dla trzech zawodów: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali.
Oprócz cennych nagród rzeczowych udział w finale daje jego uczestnikom szereg uprawnień:

  • Uprawnienia laureatów i finalistów w zakresie zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  • Laureaci oraz finaliści przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Czekamy również na ogłoszenie szczegółowych wyników Finału XIV edycji Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki i Magazynowania (WSL) z Poznania.
Finał olimpiady odbył się 10 marca 2023 r. i wzięły w nim udział 3 nasze uczennice: Julia Ławecka, Beata Piekart oraz Róża Jagła. Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 31 marca 2023 r. w Poznaniu i wtedy poznamy miejsca naszych finalistek.
Partnerami i sponsorami olimpiad są również największe firmy z Branży TSL oraz media branżowe takie jak: Raben, Jeronimo Martins, Dachcer, Kuehe +Nagel, OTTO, DTA, BOTAM, Geis Global Logistics, Go Express Logistics!, Hellmann, Incora, VOLVO, Vos Logistics, etransport.pl, LOG 24, Top Logistik, log4pl, pracujwlogistyce.pl i wiele innych firm.

Data publikacji: 14 marca 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności