Projekt ekologiczny GreenTeam

W dniach 1 i 8 lutego 2023 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu ekologicznego GreenTeam dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i promowanie odpowiednich postaw w zakresie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

Pani Emilia Buczkowska z uczniami kl. 1b prowadziła zajęcia na temat śladu węglowego i energii odnawialnej; Pani Kamila Wereszczyńska wraz z młodzieżą z kl. 4lp i 3l realizowała moduł związany z ochroną środowiska oraz transportem i zanieczyszczeniami; a Pani Wioletta Pieńkowska z klasą 2r omówiła zagadnienia związane ze zrównoważoną konsumpcją i zachowaniami ekologicznymi oraz systemem żywnościowym i rolniczym. Podczas warsztatów uczniowie wykonywali ćwiczenia związane z tematyką realizowanych modułów.

Ważną częścią każdych warsztatów było testowanie innowacyjnej platformy edukacyjnej przez uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Na platformie znajduje się interaktywny kurs składający się z 10 modułów, z których każdy poświęcony jest innemu aspektowi dziedziny zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

Nad przebiegiem spotkań czuwała Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Euro Lider” Pani Małgorzata Mitura-Cegłowska.

Data publikacji: 8 lutego 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności