Matematyczna Wycieczka

Wycieczka matematyczna dla klasy 3a została zaplanowana na 30 stycznia 2023 r. przez zespół projektowy uczennic z tej klasy, jako gra terenowa. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły, otrzymali papierową torbę z listem – opisem gry, planem miasta, przyborami, a ich zadaniem było odnalezienie wszystkich punktów zaznaczonych na mapie i wykonanie zadań z załączonego „Wykazu zadań”. Pierwszym punktem była wizyta w Muzeum Regionalnym w Siedlcach i wysłuchanie wykładu o historii miasta, ważniejszych miejscach i wydarzeniach, legendach, informacji o postaci Atlasa umieszczonego na wieży Ratusza zwanego przez siedlczan Jackiem. Informacje zanotowane podczas wykładu posłużyły do odnalezienia zaznaczonych punktów na mapie z zadaniami, wędrowania do kolejnych miejsc i wykonywania zadań. Wycieczka zakończyła się w budynku szkoły podczas lekcji matematyki. Zespoły porównały wyniki rozwiązanych zadań, uczniowie biorący udział w wycieczce docenili pracę zespołu projektowego, wskazywali mocne strony tego wspólnego przedsięwzięcia.

Data publikacji: 30 stycznia 2023 - KK

Kategorie:: Aktualności