Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Ekonomiku

W dniach 14 – 20 listopada 2022 roku po raz piętnasty w Polsce obchodzono Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Angażując się w to przedsięwzięcie nasza szkoła wzięła udział w programie Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, którzy przybliżyli zagadnienia dotyczące finansów, marketingu i ekonomii uczestniczyli uczniowie z klas: 2r, 3r, 3bp, 4bp. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:
– Pani Agnieszka Drzewowska – pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w Siedlcach,
– Pani Dorota Sitarz – właścicielka firmy BHP – Usługi i szkolenia,
– Pani Paulina Miszczak – pracownik BNP Paribas Bank Polska.
– Pan Michał Matlengiewicz – właściciel Agencji Reklamy Strych Polska sp. z o.o.
Ponadto uczniowie z klas 4ap i 4bp uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach.
Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji oraz wycieczki umożliwiły młodzieży konfrontację wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania biznesu na konkretnych przykładach a także otrzymali wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Wszystkim zaangażowanym w program dziękujemy za współpracę ze szkołą oraz podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. Szkolnym koordynatorem programu jest p. W. Pieńkowska.

Data publikacji: 20 listopada 2022 - KK

Kategorie:: Aktualności