Szkolny etap XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 9 listopada 2022 r. uczniowie Technikum nr 2 uczący się w zawodzie technika ekonomisty i technika rachunkowości wzięli udział w szkolnym etapie XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Szkolny etap Olimpiady składał się z trzech elementów:

  • 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru,
  • zadnia z podstaw ekonomii,
  • pytania opisowego o charakterze ogólnym – eseju, którego hasłem przewodnim było: „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. Dwa tematy do wyboru:
    TEMAT 1: Jak wpływają procesy inflacyjne na położenie ekonomiczne różnych podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw, banków i państwa.
    TEMAT 2: Przedstaw konsekwencje inflacji dla gospodarstw domowych.

W Olimpiadzie wzięło udział 23 uczniów z klas: 3a (8 uczniów), 3b (5 uczniów), 4ap (2 uczniów), 4ag (8 uczniów).
Mamy nadzieję na zakwalifikowanie się naszych uczniów do następnego etapu OWE.

Data publikacji: 9 listopada 2022 - KK

Kategorie:: Aktualności

Etykiety: ,