Porozumienie z SEDKOMP sp. z o.o. w Siedlcach

W dniu 13 października 2022 r. zostało podpisane porozumienie o klasach patronackich między SEDKOMP sp. z o.o. w Siedlcach a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Umowę partnerską podpisały: Pani Aleksandra Antczak – Kierownik ds. marketingu i rozwoju biznesu „Sedkomp” Sp. z o.o. oraz Pani Jolanta Duk – Dyrektor ZSP nr 2.
W uroczystości wzięli udział: Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce, Pan Radosław Korneć – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Pan Bartosz Czapiński – Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach, Pani Anna Kurowska – Prezes Zarządu „Tech-Media” Sp. z o.o., Pani nadkomisarz Agnieszka Świerczewska – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i Przewodnicząca Rady Rodziców, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Firma objęła patronat nad klasą liceum ogólnokształcącego z rozszerzoną informatyką.
W ten sposób została uwieńczona wieloletnia współpraca między szkołą a Sedkompem zarządzanym przez Pana Prezesa Zdzisława Sawickiego i Pana wiceprezesa Kacpra Antczaka.
Beneficjentami porozumienia są uczniowie klas liceum ogólnokształcącego oraz nauczyciele informatyki. Porozumienie zakłada organizowanie warsztatów i ćwiczeń z informatyki mających na celu podnoszenie jakości kształcenia, udoskonalenie procesu dydaktycznego i rozwijanie umiejętności informatycznych.

Data publikacji: 13 października 2022 - KK

Kategorie:: Aktualności

Ułatwienia dostępu