Erasmus+ „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach”

W ramach unijnego programu Erasmus+ „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach” Pani Dyrektor Jolanta Duk i Pani Iwona Kaczorek wzięły udział w tygodniowym szkoleniu z języka angielskiego. Odbyło się ono na Malcie w dniach 29.08 – 02.09. 2022 r.

Kurs „Fluency & Language Development for Educational Staff” został zorganizowany i przeprowadzony przez Executive Training Institute, który od wielu lat na bardzo wysokim poziomie prowadzi szkolenia językowe dla różnych grup zawodowych i wiekowych.

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Program kursu obejmował ćwiczenie umiejętności językowych we wszystkich zakresach – mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie. Zajęcia w międzynarodowych grupach umożliwiały spotkanie nauczycieli z różnych krajów i wymianę doświadczeń.

Dużym atutem był program kulturalny, który obejmował wycieczki do niezwykłych miejsc na Malcie: Błękitna Laguna, Błękitna Grota, wyspa Gozo, średniowieczne miasteczko Mdina.

Kurs językowy na Malcie był cennym doświadczeniem, ponieważ umożliwił nie tylko rozwój kompetencji językowych, lecz również poznanie bogatej historii wyspy, która przez ponad 160 lat była brytyjską kolonią.

Jolanta Duk
Iwona Kaczorek


Data publikacji: 15 września 2022 - KK

Kategorie:: Aktualności

Etykiety: