Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

W dniu 24.06.2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Technikum nr 2 i VI Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. Po mszy św. w Katedrze NMP w Siedlcach cała społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej.
Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców – Przewodniczącej Pani Justynie Szalińskiej – Wymiatał, Pani Agnieszce Świerczewskiej i Panu Zbigniewowi Gałachowi za wspaniałą współpracę. Słowa wdzięczności skierowała także do wychowawców, nauczycieli i pracowników Szkoły.
Następnie Pani Dyrektor Jolanta Duk wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za wyniki w nauce a także dyplomy i nagrody dla zwycięzców w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego i całej społeczności Ekonomika Emilka Pachucka podziękowała gronu pedagogicznemu, rodzicom za trud i cierpliwość, a uczniom za wspólnie spędzony rok szkolny.
Wszystkim zgromadzonym na sali gimnastycznej życzyła gorącego lata, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich oraz jak najmilszych wakacji.
Po części artystycznej utrzymanej w humorystycznym tonie, piosenką „Wsiąść do pociągu byle jakiego” aktorzy zaprosili wszystkich na wakacyjną podróż do…

Akademia została przygotowana przez uczniów klasy 3fp, ,3ap i 3rg pod kierunkiem p. Karoliny Ochnik, p. Anny Wereszczyńskiej i p. Tomasza Borkowskiego.

Data publikacji: 30 czerwca 2022 - Wioletta Pieńkowska

Kategorie:: Aktualności

Etykiety: