Kurs językowy w St. Julians (Malta) w ramach projektu „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach” z programu Erasmus+

W dniach 09.05.2022 r. – 13.05.2022 r. panie Anna Pliszka i Kamila Wereszczyńska uczestniczyły w kursie języka angielskiego „Fluency and English Language Development for Educational Staff” w ramach projektu „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach” z programu Erasmus+.
Szkolenie było prowadzone przez szkołę ETI Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie. Zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych, dzięki czemu przez cały czas była doskonalona umiejętność komunikowania się w języku obcym oraz możliwość poznania innych kultur europejskich. Kurs zawierał moduły skupiające się na praktycznej umiejętności mówienia i słuchania w języku angielskim. Dzięki temu udział w zajęciach poprawił płynność i umiejętność komunikacji w języku obcym. Ponadto celem kursu było zaznajamianie z podstawowymi pojęciami z zakresu kulturoznawstwa krajów angielskojęzycznych – Malty, Wielkiej Brytanii (np. święta narodowe, zwyczaje). W czasie zajęć odbywało się kształcenie sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
W tym celu stosowano różne metody i formy pracy: metody gramatyczno – tłumaczeniowe, „zanurzenie w języku”, metody naturalne i komunikatywne, a także burzę mózgów, pracę w parach i pracę w grupach.
Organizacja goszcząca realizowała również program kulturowy w ramach którego dla uczestników projektu zorganizowane były wycieczki: do stolicy Malty – Valletty, dawnej stolicy – Mdiny oraz Rabatu. Czas wolny uprzyjemniały również spacery po plaży nad Morzem Śródziemnym, zwiedzanie portu Portomaso w St. Julian’s oraz licznych zabytków i atrakcji turystycznych.
Potwierdzeniem ukończenia 25-godzinnego kursu oraz nabycia kompetencji i umiejętności językowych było otrzymanie certyfikatu i dokumentu Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejski

Data publikacji: 13 maja 2022 - KK

Kategorie:: Aktualności

Etykiety: