• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

zlotaszkola

Projekt "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"
(Nr Projektu: RPMA.10.03.01-14-9213/17) realizowany w ramach Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe", Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Innowacja pedagogiczna w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Kopernika w Siedlcach pt. „System ERP w zarządzaniu nowoczesną firmą” realizowana w ramach projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" polega na nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi systemu do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP Optima. System ten umożliwia prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości, gospodarowanie środkami trwałymi, środkami pieniężnymi, obsługę magazynową oraz obsługę kadrowo-płacową wraz z eksportem danych do programu Płatnik.

Celem innowacji pedagogicznej pt. „System ERP w zarządzaniu nowoczesną firmą” jest:
•    poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy,
•    przygotowanie młodzieży kształcącej się w zawodzie technik ekonomista do wykonywania zadań oraz działań spełniających wymagania pracodawców i rynku pracy,
•    poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli zawodu w zakresie specjalistycznych programów komputerowych,
•    rozbudowa programu nauczania w zawodzie technik ekonomista o elementy oczekiwane przez pracodawców w zakresie obsługi dodatkowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą,
•    doposażenie pracowni ekonomicznej w wysokiej klasy komputery z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe, odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy,
•    wzrost zainteresowania kierunkiem kształcenia wśród uczniów szkół podstawowych.

Poniżej przedstawiono schemat realizacji niniejszej innowacji pedagogicznej.

projekt


Podsumowanie realizacji projektu w I semestrze roku szkolnego 202/2021 (PDF, 190KB)

W ramach innowacji pedagogicznej pt. „System ERP w zarządzaniu nowoczesną firmą” w ZSP nr 2 w Siedlcach uczniowie klas: 3a i 4a wzięli udział w zajęciach szkoleniowych realizowanych przez nauczycieli naszej szkoły: panią Emilię Buczkowską i panią Joannę Nuckowską w wymiarze 20 godzin. Ze względu na pandemię Covid-19 część zajęć była realizowana na platformie Office 365 – Teams. Na zajęciach wykorzystano prezentacje multimedialne w programie PowerPoint i Canva oraz zadania w edytorze testu.
Uczniowie biorący udział w projekcie rozwiązywali przykładowe zadania egzaminacyjne w programie Comarch ERP Optima.
Przeprowadzono następujące zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy:

 • Sporządzanie dokumentów obrotu środkami trwałymi z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
 • Prowadzenie amortyzacji środków trwałych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
 • Sporządzanie listy płac z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia z wykorzystaniem moduły ERP Optima Środki trwałe
 • Ewidencja środków trwałych w programie Comarch ERP Optima
 • Dokumentacja kadrowo-płacowa związana z zatrudnieniem w module ERP Optima Kadry i płace
 • Ewidencja wynagrodzeń z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com