• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

19.04.2021 r. na 5 godzinie lekcyjnej klasy: 1 r, 2 ap i 2 cp (76 uczniów) uczestniczyły w spotkaniu online na platformie Office 365 - Teams z ekspertem Panią Agnieszką Antoniak: właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą „Zadbaj o swoje finanse”. Zajmuje się doradztwem finansowym, czyli planowaniem, zarządzaniem i przekazywaniem wiedzy na temat prowadzenia budżetu z głową. Pokazuje sposoby na skuteczne oszczędzanie bez wyrzeczeń. Podpowiada jak zredukować niechciane wydatki. Temat spotkania: Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników. Spotkanie prowadzone w ramach programu „Złote szkoły NBP” pod hasłem „Giganci finansów osobistych”.
Organizator spotkania:     Emilia Buczkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Czas trwania spotkania: 45 minut.
Spotkanie miało charakter wykładu, podczas którego uczniowie zgłębili temat kont bankowych oraz korzystania z kart płatniczych. Został poruszony temat tego, na co warto zwrócić uwagę, aby jak najlepiej wybrać konto dla osoby młodej, która nie uzyskuje jeszcze dochodów. Ekspert odnosząc się do konkretnych przykładów przekazała wiedzę o korzyściach, a także zagrożeniach czyhających na użytkowników kart płatniczych, ucząc jednocześnie, jak poradzić sobie z istniejącymi pułapkami. Praktyczne wskazówki pozwoliły również na szybkie wyjaśnienie, w jaki sposób mądrze korzystać z nowoczesnej bankowości oraz w prosty sposób gromadzić na koncie pierwsze oszczędności. Na zakończenie spotkania Pani Agnieszka Antoniak odpowiedziała na pytania uczniów.

26.03.2021 r. na 8 godzinie lekcyjnej klasy: 2 ap, 2 bp, 3a, 3c i 4c (101 uczniów) uczestniczyły w spotkaniu on-line na platformie Office 365 - Teams z ekspertem Panem Mateuszem Popławskim: właścicielem firmy „Misja Robotyka”, Radnym Miasta Łukowa i prezesem Fundacji „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości”. Temat spotkania: Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel. Spotkanie prowadzone w ramach programu „Złote szkoły NBP” pod hasłem „Giganci finansów osobistych”.
Organizator spotkania:     Emilia Buczkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Czas trwania spotkania: 45 minut.
Pan Mateusz Popławski poprowadził wykład z wykorzystaniem przygotowanej przez siebie prezentacji w PowerPoint, w której omówiono tematykę:
- Czym są oszczędności?
- Jak kontrolować wydatki?
- Jakie czynniki wpływają na oszczędzanie?
- Co zrobić z oszczędnościami i jak je inwestować?
Na zakończenie spotkania Pan Mateusz Popławski odpowiadał na pytania uczniów.

18.03.2021 r. na 4 godzinie lekcyjnej klasy 1b, 1c, 1r, 2 bp, 3r, 4c (167 uczniów) uczestniczyły w spotkaniu on-line na platformie Webex z ekspertami ZUS na temat: Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych. Spotkanie prowadzone w ramach programu „Złote szkoły NBP” pod hasłem „Giganci finansów osobistych”. Spotkanie odbyło się na platformie Webex.
Organizator spotkania:     Jolanta Duk – dyrektor ZSP nr 2 w Siedlcach
Czas trwania spotkania: 45 minut.
Pani Agnieszka Drzewowska, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, przeprowadziła spotkanie z użyciem prezentacji w PowerPoint, w której omówiono tematykę:
- Czym jest ubezpieczenie?
- Jakie są rodzaje ubezpieczeń?
- Czym jest ZUS i jakie są jego zadania?
- Jaki jest cel systemu ubezpieczeń?
- Kto jest uczestnikiem powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych?
- W jakich wysokościach opłacane są składki?
Na zakończenie spotkania eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

  • Pani Barbara Żukowska – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek
  • Pani Aneta Tchórzewska – specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych
  • Pani Agnieszka Jasińska – aprobant, Wydział Zasiłków
  • Pani Dorota Jastrzębska – starszy inspektor, Wydział Zasiłków
  • Pan Bartłomiej Kalaciński – inspektor, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

odpowiadali na pytania uczniów dotyczące: nabycia prawa do emerytury lub renty, zasiłków chorobowych, pogrzebowych, macierzyńskich i opiekuńczych, prowadzenia i oskładkowania osób prowadzących działalność gospodarczą.

15.04.2021 r. na 6 godzinie lekcyjnej klasy: 2 ag, 2 ap i 3c (61 uczniów) uczestniczyły w spotkaniu on-line na platformie Office 365 - Teams z ekspertem Panią Aleksandrą Tomaszewską: pracownikiem firmy Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, stanowisko: koordynator ds. transportu. Temat spotkania: Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań a znajomość praw konsumenckich. Spotkanie prowadzone w ramach programu „Złote szkoły NBP” pod hasłem „Giganci finansów osobistych”.
Organizator spotkania:     Emilia Buczkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Czas trwania spotkania: 45 minut.
Podczas spotkania z uczniami przedstawiono definicje konsumenta i przeciętnego konsumenta. W celu pokazania mechanizmów kształtowania się cen na rynku przeprowadzono doświadczenie polegające na zaangażowaniu uczniów w określanie cen przedmiotów w zależności od okoliczności. Przedstawiono najważniejsze prawa konsumentów oraz ich źródła i instytucje, które je chronią. Następnie opisano rodzaje produktów bankowych, takich jak: rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, karta kredytowa, kredyt ratalny, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny wraz ze wskazaniem korzyści i zagrożeń wynikających z ich użytkowania. Przedstawiono rolę Biura Informacji Kredytowej oraz prawa wynikające z umów o produkty bankowe. Spotkanie zakończono krótkim testem sprawdzającym przyswojenie wiedzy uczniów w trakcie spotkania.
Na zakończenie spotkania uczniowie rozwiązywali krótki test w Testportal.

Prezentacja

15.04.2021 r. na 7 godzinie lekcyjnej klasy: 2 ag, 2 bp i 4a (56 uczniów) uczestniczyły w spotkaniu online na platformie Office 365 - Teams z ekspertem Panią Pauliną Miszczak: pracownikiem banku, stanowisko: ekspert ds. sprzedaży zdalnej i retencji, projekt manager. Pani Paulina Miszczak w pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem projektów optymalizacyjnych oraz koordynacją prac w ramach kultury lean management. Temat spotkania: Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi. Spotkanie prowadzone w ramach programu „Złote szkoły NBP” pod hasłem „Giganci finansów osobistych”.
Organizator spotkania:     Emilia Buczkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Czas trwania spotkania: 45 minut.
Na wstępie określono czym jest planowanie i jaka jest jego rola w finansach osobistych. Wyjaśniono pojęcia przychodów, wydatków oraz budżetu domowego oraz zalet wynikających
z jego prowadzenia. Wskazano argumenty przemawiające za rozpoczęciem edukacji finansowej już od najmłodszych lat. Zaprezentowano strukturę wydatków w gospodarstwie domowym
w Polsce w 2020 roku w kontekście przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków.
W trakcie spotkania ekspert debatował z uczniami na temat wartości oszczędności
w odniesieniu do wydatków. Istotnym elementem wystąpienia było przedstawienie
i omówienie 11 zasad kontrolowania wydatków, między innymi.: „posiadaj cel oszczędzania”, „niech kwota wydatków nie przekracza przychodów”, „negocjuj”, „unikaj impulsywnych zakupów”, „rozwijaj inteligencję finansową”, „analizuj przeszłość”, „planuj przyszłość”, „zaufaj sobie”.

Prezentacja

12 kwietnia 2021 roku,  na 5 godzinie lekcyjnej, odbyło się spotkanie online, z  Panem M. Matlengiewiczem - właścicielem Agencji Reklamowej Strych Polska i Panem R. Niebrzydowskim - Performance Media Director Resolution Media, w ramach projektu Złote Szkoły NBP.

Tematem spotkania były wydatki reklamowe instytucji finansowych.

W spotkaniu uczestniczyły klasy: 1r, 2rg, 3r, 4l i 2ag (grupa projektowa).
Podczas spotkania młodzież wysłuchała ekspertów, którzy omówili tematykę wydatków reklamowych instytucji finansowych, na przestrzeni kilku ostatnich lat.  Eksperci dokonali analizy porównawczej wydatków reklamowych wybranych banków, zaprezentowali dane na wykresach. Podczas spotkania omówiono również tematykę udziału poszczególnych mediów w reklamie instytucji finansowych. Wskazano również przykłady budżetu reklamowego, przeznaczonego na wynagrodzenia gwiazd, występujących w reklamach banków. Eksperci podali przykłady form promocji jakie banki oferują przy założeniu pierwszego konta i wydaniu karty płatniczej. Poruszyli też temat wpływu pandemii Covid na branżę reklamową.
W aplikacji Mentimeter uczniowie odpowiedzieli na pytania ekspertów:
1.    Jakie instytucje finansowe znają?
2.    W jakim okresie i dlaczego instytucje finansowe robią promocje by zdobyć klientów?

Podczas spotkania uczniowie z grupy projektowej zadawali pytania ekspertom m. in.:
1.    Dlaczego banki wydają środki na reklamę?
2. Jakie chwyty marketingowe pojawiają się w reklamach instytucji finansowych?
3. Jakie czynniki, instytucje finansowe, biorą pod uwagę, ustalając budżet reklamowy?
4. Czy pandemia Covid wpłynęła na wydatki reklamowe instytucji finansowych?

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com